Solskydd

Det finns olika typer av solskydd med olika tekniska och estetiska egenskaper. Ett solskydd används för att anpassa solinstrålningen så att inomhusklimatet blir mer behagligt. Genom att använda solskydd behöver inte byggnaden lika mycket kylning, vilket sänker energianvändningen. Ett bra solskydd stänger ute värmestrålningen samtidigt som det släpper in mycket dagsljus.

Det går att välja bland utvändiga, invändiga eller fönsterintegrerade solskydd. Enligt Svenska solskyddsförbundet ger utvändiga persienner det bästa solskyddet men nackdelen är att sikten genom fönstret försämras. Andra typer av solskydd du kan välja mellan är markis, screen, markisolett, jalusi, invändiga persienner, olika typer av gardiner, solskyddsglas eller fönsterfilm. Solskyddslösningar kan automatiseras med hjälp av styrsystem så att du får solskydd just när du behöver det. Tänk på att motorstyrda solskydd kräver behörig elektriker för installation.

Kom ihåg att invändiga solskydd måste installeras barnsäkert. Regler för säkra installationer och handbok om solavskärmning hittar du på Svenska solskyddsförbundets hemsida.

Om du letar efter en installatör, gå till Installation av solskydd.