El övrigt

Många eldrivna produkter har idag en energimärkning. I de allra flesta fallen är det ekonomiskt värt att välja en produkt med den bästa energiklassen.

Företag som kan hjälpa dig