Drift och underhåll av produkter och system

I en verksamhet/byggnad finns vanligtvis en mängd utrustning med rörliga delar som regelbundet behöver ses över och servas för att fungera optimalt och som det var tänkt från början. Det är vanligt att till exempel installatörer och produktleverantörer erbjuder så kallade serviceavtal i samband med att du köper en installation eller en produkt av dem. Det finns också företag som erbjuder fristående serviceavtal eller installationsservice.

Genom att låta en tekniskt kunnig person regelbundet gå igenom din utrustning minskar du risken för driftstörningar och du kan på ett proaktivt sätt säkerställa att systemen fungerar på bästa och energieffektivaste sätt.