Drift och underhållsavtal

Aff ska användas vid tjänsteentreprenader, men vad menar vi då med en tjänsteentreprenad? En tjänsteentreprenad kännetecknas av att det sker återkommande leveranser för att upprätthålla ett läge eller en funktion. Vanliga områden är:

  • Fastighetsförvaltning
  • Drift och underhåll av fastigheter
  • Drift och underhåll av utemiljö och infrastruktur
  • Städning
  • Arbetsplatsservice
  • Ekonomisk förvaltning
  • Säkerhetstjänster såsom bevakning

Eftersom Aff-dokumentationen (Aff ) både är ett juridiskt branschregelverk (ABFF) och stödjande mallar, kan det användas för såväl rena upphandlingar som interna överenskommelser. Aff-mallarna är t.ex. ett utmärkt hjälpmedel för att förtydliga vad olika avdelningar har för ansvar, så länge det rör sig om något av områdena ovan.  Aff är ett hjälpmedel för att upprätta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff gör det lätt att beskriva både själva leveransen som övergripande regler. Till skillnad från många andra branschers standardavtal är Aff utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer med målet att det ska vara en neutral bas som ger ett underlag för konkurrensneutralitet.

Du behöver inte köpa dessa dokument utan leverantören upprättar handlingarna efter detta avtal.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.