Belysning

Energieffektiv belysning innebär idag i princip LED-ljuskällor (-lampor) i effektiva armaturer men även behovsanpassad styrning måste till för att det ska bli riktigt energieffektivt. Det finns idag utbyteslampor av LED-typ med nästan alla förekommande socklar.

Det finns LED-lysrör på marknaden som enkelt kan sättas in i din gamla armatur, även om det allra effektivaste är att byta hela armaturen. LED-lysrör kan hålla i upp till över 100.000 timmar, d v s du behöver inte tänka på att byta under kanske en generation, vilket spar mycket arbetskostnad!

Vill du inte göra dessa jobb själv handlar du upp en elinstallatör som ser över och byter ut samtliga ljuskällor i din byggnad. Då bör även belysningsstyrningar moderniseras samt och gamla belysningstransformatorer m.m. tas bort.

Ljuskällor omfattas både av ekodesign och EUs energimärkning.

  • Behåll gärnafina gamla belysarmaturer men om det krävs enombyggnadav dessa så handla upp eninstallatörsom kan skriva ett intyg på att den uppfyller CE-märkningen.
  • Något som är speciellt viktigt att byta ut är alla halogenlampor som blir mycket heta (och därmed brandfarliga). De drar dessutom 5-10 gånger mer el än motsvarande LED-lampor.