Belysning

Produkter inom belysning. Ljuskällor omfattas både av ekodesign och EUs energimärkning. Idag är nästan alla ljuskällor LED-lampor. Det finns utbyteslampor med nästan alla förekommande socklar. Något som är speciellt viktigt att byta ut är alla halogenlampor som blir mycket heta och de kräver 5-10 gånger mer el än motsvarande LED-lampor.

Det finns LED-lysrör på marknaden som enkelt kan sättas in i din gamla armatur, även om det allra bästa är att byta hela armaturen. Dessa LED-lysrör håller i över 100.000 timmar, d v s du behöver inte tänka på att byta under kanske en generation! Kontrollera med säljaren vad som gäller avseende CE-märkningen av armaturen.

Vill du inte göra dessa jobb själv handlar du upp en elinstallatör som ser över samtliga ljuskällor i din byggnad, inklusive belysningsstyrningar och urkoppling av gamla transformatorer m.m.