Avtal om energiprestanda

Upphandling av ”Avtal om energiprestanda” sker som totalentreprenad med slutlig prestanda- och besparingsgaranti. Det genomförs av en och samma leverantör. I vissa fall kan leverantören stå för finansieringen av de energibesparande åtgärderna.

Det finns ett antal leverantörer av den här typen av energieffektiviseringstjänst på marknaden, exempel på koncept är Komfortavtal och Energy Performance Contracting, EPC.

Avtal om energiprestanda är sammansatt av flera energieffektiviseringstjänster; energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av åtgärder. Energistatistik används både för att klargöra nuläget och att följa upp energieffektivisering av de åtgärder som genomförs.

Företag som kan hjälpa dig