Avtal om energiprestanda

‘Avtal om energiprestanda’ är en metod för att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti. I vissa fall kan leverantören stå för finansieringen av de energibesparande åtgärderna. På marknaden finns flera olika namn för denna tjänst som t ex EPC, EnPC, Komfortavtal och Energipartnering.  Tjänsten lämpar sig särskilt väl för beställare som har behov av att se över stora delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Affärsmodellen innebär att leverantören övertar risken för energieffektiviseringen, d.v.s. de åtgärder som genomförs, genom att lämna en besparingsgaranti. Beställaren kan på så sätt finansiera hela eller stora delar av besparingarna genom minskade framtida kostnader för drift och underhåll.

Det finns en europeisk uppförandekod för företag som säljer ”Avtal om energiprestanda”. Medlemmar i EEF som skrivit under koden:

Fördelar för beställaren – Det behövs bara en upphandling där fokus i första steget är en inventering av fastighetsbeståndets potential. Det är först inför nästa steg som omfattningen av investeringen fastställs. Storleken beror på omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna där beslutet tas tillsammans med leverantören.

Fördelar för leverantören – Eftersom kartläggningen görs i ett särskilt första steg kan leverantören göra en bedömning av vilka åtgärder som ger bäst resultat utifrån de mål och krav som beställaren har för projektet som helhet.

Fördelar för beslutsfattare – En upphandling av ”Avtal om energiprestanda” kan vara ett medel för att uppnå organisationens långsiktiga energi- och klimatmål.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.