Avloppsvärmeåtervinning

Byggnader med relativt hög varmvattenförbrukning, som flerbostadshus och vissa lokaler som badhus, sjukhus, gym m.m. bör titta på möjligheten att installera avloppsvärmeväxlare. Utbudet av bra produkter och system har ökat och kostnaden för installationerna har därmed gått ned. Normalt används den återvunna energin till förvärmning av kallvattnet, vilket är en enkel och robust lösning. Läs mer i rapporten Energiåtervinning ur spillvatten BeBo HSB 2015.