Industriautomation, transmission och elmotordrift

Tjänster inom automation, transmission och motordrift omfattar lösningar för optimering av industriella processer, såväl produktions- som stödprocesser. Lösningarna resulterar i ökad produktivitet och energibesparingar i hela anläggningen. Inom dessa områden finns idag ny teknik som förbättrar konkurrenssituationen för ditt företag och samtidigt ger er lägre energikostnader.

Automation – inom automation finns en mängd tekniker som möjliggör hög produktivitet så som högeffektiv robotik, instrumentering och övervakningsutrustning

Transmission– inom transmissionslösningar är det viktigt att se över hela drivlinan för att täcka in även den ”svagaste länken”. Energieffektiva drivutrustningar som kopplingar, växlar, bromsar och transmissionskomponenter finns att tillgå för en energieffektiv produktion hos er.

Elmotordrift– det här är ett område som har mycket stor effektiviseringspotential. Det gäller inte bara att installera en högeffektiv elmotor – behovsstyrning är nyckeln till ett lyckat resultat! I alla applikationer med varierande last krävs att elmotorn styrs med utrustning som optimerar effektuttaget.

En bra installatör/konsult kan uppmärksamma dig på vilket det mest energieffektiva valet av utrustning är för just din verksamhet!