Automation, transmission och elmotordrift

Inom dessa områden finns idag ny teknik som förbättrar konkurrenssituationen för ditt företag och samtidigt ger er lägre energikostnader. Tjänster inom automation, transmission och motordrift omfattar lösningar för optimering av industriella processer, såväl produktions- som stödprocesser.

Automation – inom automation finns en mängd tekniker som möjliggör hög produktivitet så som högeffektiv robotik, instrumentering och övervakningsutrustning.

Transmission – inom transmissionslösningar är det viktigt att se över hela drivlinan för att täcka in även den ”svagaste länken”. Moderna energieffektiva drivutrustningar som kopplingar, växlar, bromsar och transmissionskomponenter finns idag för en energieffektiv produktion.

Elmotordrift – det här är ett område som har mycket stor effektiviseringspotential. Det gäller inte bara att installera en högeffektiv elmotor – behovsstyrning är nyckeln till ett lyckat resultat! I alla applikationer med varierande last krävs att elmotorn styrs med utrustning som optimerar effektuttaget. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin enligt Energimyndigheten. Numera finns det så kallade ekodesignkrav för elmotorer, med en effekt mellan 0,75-375 kW.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.