Fastighetsautomation

Med ett styrsystem kan många smarta funktioner byggas in som sparar energi, effekt och därmed pengar. Även inneklimatet blir ofta bättre med ett styrsystem. Du som driver en industri är kanske van vid styrsystem för produktionsprocessen, men byggnadens system behöver också styras.

Installation av ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) med modern reglering/styrning av systemen i din byggnad kan sänka energibehovet med 5-30 %. Kostnaden för installationen varierar stort och du bör ta hjälp av en konsult inom styrsystem som kan göra en ordentlig kravspecifikation. Undvik om möjligt system där du som beställare är låst till en specifik leverantör för alla framtida ändringar och uppdateringar.

Krav vid upphandling av styr- och övervakningssystem för byggnader hämtas lämpligen från BELOK. Upphandlingsmyndigheten har följande krav uppställda:

  • Systemet ska kunna avläsa, styra, reglera och övervaka luftflöden, lufttemperaturer, representativa inomhustemperaturer, verkningsgradsmätningar av värmeväxlare, SFP-tal (specifik fläkteleffekt)
  • Larmhantering och larmgränser, larm ska kunna skickas till driftorganisation
  • Avläsning och styrning ska kunna ske på plats i byggnaden likväl som genom ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem

BELOKs kravspecifikation är betydligt mer omfattande och finns att läsa via länkarna nedan. Viktigt är att kraven anpassas till din byggnad/er!

Beloks krav Styr och Övervakning Mars 2016
Bilaga 1 Vad behöver mätas
Bilaga 2 – Objektsdefinitioner