Arkitektoniskt stöd

De flesta byggnader, oavsett ålder, kan ha arkitektoniska värden ur ägarnas eller brukarnas ögon. Detta kan även vara reglerat i detaljplanen. Det kan gälla såväl fasader som vissa invändiga utrymmen. Om du planerar att genomföra åtgärder som påverkar den arkitektoniska gestaltningen kan en god idé vara att ta hjälp av en arkitekt som är specialiserad på energiåtgärder. I de flesta fall kan bevarandet av god arkitektur gå hand i hand med energieffektivisering, bara åtgärden tänks igenom och anpassas efter din byggnad.

Företag som kan hjälpa dig