Här kan du hitta produkter som du köper och själv installerar eller låter någon upphandlad entreprenör installera. Om entreprenören köper produkten och även installerar den, då är det en energitjänst. Se då vidare under tillgängliga tjänster inom området Energieffektiviseringsåtgärder.

Värme och varmvatten

Läs mer

Industriell utrustning

Läs mer

Innovativa produkter

Läs mer

Fönster

Läs mer

Isolering

Läs mer

El, styr och övervakning

Läs mer

Ventilation

Produkter inom ventilation. Ventilationssystem med bara självdrag eller frånluft ger upphov till stora och onödiga värmeförluster. Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det...

Läs mer

Belysning

Läs mer

Solskydd

Läs mer