I avtalet avseende dessa tjänster bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet).

Projektering

Läs mer

Arkitektoniskt stöd

Läs mer

Projektledning energiprojekt

Läs mer

Energisamordning

Läs mer

Driftkonsult

Läs mer

Konsultstöd övrigt

Läs mer