Äntligen är Vita certifikat på tapeten igen

Hur skapar vi en marknad för energieffektivisering? Regeringen startar nu en ny utredning om kvotpliktssystemet Vita certifikat som är ett samhällsekonomiskt styrmedel för effektreducering och energieffektivisering.

Hur skapar vi en marknad för energieffektivisering? Regeringen startar nu en ny utredning om kvotpliktssystemet Vita certifikat som är ett samhällsekonomiskt styrmedel för effektreducering och energieffektivisering. Systemet sparar samhället fyra gånger så mycket som det kostar att införa och upprätthålla.

I oktober 2021 startade regeringen en ny utredning om kvotpliktsystemet Vita certifikat. Syftet med uppdraget är att åstadkomma ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviseringstakten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023. Läs gärna mer och se en förklarande film om hur systemet fungerar här.

”Vita certifikat innebär att vi snabbare och billigare kan frigöra el till de industrisatsningar som nu görs. Det innebär också att vi kan lösa en stor del av effektproblematiken och slippa bygga ut elnätet i onödan” säger Lotta Bångens, VD Energieffektiviseringsföretagen, EEF.

Regeringen har utsett Göran Enander till särskild utredare. Enander har sedan tidigare erfarenhet som statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet på Regeringskansliet och han är även samordnande landshövding för länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställning.

”Det är en viktig utredning, både för att klara skärpta EU-krav på energieffektivisering och för att finna vägar för att effektivisera elanvändningen i en tid när behovet av el ökar i samhället” säger Göran Enander i en intervju med länsstyrelsen, Uppsala län.

EU-kommissionen har i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) begärt att alla medlemsländer ska införa ett kvotpliktssystem för energieffektivisering. Det finns redan ca 50 kvotpliktsystem igång runt om i världen, hälften av USAs stater har det och det gör stor samhällsnytta. Utvärderingar visar att vinsten är ca fyra ggr så stor som kostnaden för (att införa och upprätthålla) ett kvotpliktsystem.

Kvotpliktsystemet garanterar energieffektivisering och effektreducering, vilket skulle minska effektproblematiken avsevärt. Idag finns ingen marknad för effektreducering, och energieffektivisering sker inte i tillräckligt stor utsträckning – det skulle ett kvotpliksystem ändra på!

EEF

29 nov 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.