Äntligen en ”Green Deal” för EU

Under onsdagen den 11 december presenterade den europeiska kommissionen tio områden inom klimat- och miljö med totalt 50 punkter i vad man kallar en ”Green Deal”. I mars 2020 ska en ny ”klimatlag” läggas fram där målet om klimatneutralt till år 2050 blir till lag. Kommissionen menar att energieffektivisering måste prioriteras...

Under onsdagen den 11 december presenterade den europeiska kommissionen tio områden inom klimat- och miljö med totalt 50 punkter i vad man kallar en ”Green Deal”. I mars 2020 ska en ny ”klimatlag” läggas fram där målet om klimatneutralt till år 2050 blir till lag. Kommissionen menar att energieffektivisering måste prioriteras i arbetet de närmaste åren, och de kommer även att skärpa uppföljningen av medlemsländernas renoveringsstrategier.

Byggnader inom EU står för 40% av använd energi och sektorn måste öka arbetet med energieffektivisering för att EU ska nå klimatmål. För att lyckas med det måste renoveringstakten fördubblas. Det är en stor utmaning. Kommissionen kommer därför att med kraft se till att lagar och regler i Byggnadsdirektivet (EPBD) följs. Arbetet startar 2020 med en analys av medlemsländernas nationella långsiktiga renoveringsstrategier (som är ett krav i EPBD). 

Boverket och Energimyndigheten har under 2019 arbetat med ett underlag för den svenska strategin. EEF har deltagit i en referensgrupp knuten till arbetet.

– Vi är djupt besvikna över ambitionen i arbetet. Vi trodde att det skulle leda till konkreta förslag på hur byggsektorn kan öka energieffektiviseringstakten. Istället ser det ut att bli som i Sveriges två tidigare rapporter till EU. Löst prat och statistik, säger Lotta Bångens VD på EEF.

Förhoppningsvis kan kommissionens skärpta uppföljning leda till krav på Sverige att skriva om sin strategi. Läs EU-kommissionens Green Deal här!

EEF

12 dec 2019

Senaste inläggen

25 mar 2020

Sänk energikostnader i tomställda lokaler

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet...Han tipsar om om åtta steg för att spara energi och ekonomi på ett bra sätt när lokaler står tomställda på grund av corona-viruset. Just nu gapar kontorsplan tomma när hela städers befolkning jobbar hemifrån.

Läs mer
24 mar 2020

Sätt ren energi i centrum av stimulansplanerna för att motverka Corona-krisen

Coronavirusets påverkan runt om i världen och den resulterande oron på globala marknader dominerar vår uppmärksamhet. När regeringarna svarar på dessa sammanlänkade kriser får de inte glömma en viktig utmaning i vår tid: ren energiövergångar.

Läs mer
18 mar 2020

World Energy Outlook säger energieffektivisering först

World Energy Outlook (WEO) presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld, och deras olika förutsättningar. I WEO 2019 lyfts energieffektivisering återigen fram som den enskilt viktigaste åtgärden för en hållbar utveckling. Mer än någonsin måste beslutsfattare ta en skarp...

Läs mer