Webbinarium: Upphandling enligt EnOff-modellen 

Ta chansen att lyssna till hur upphandling enligt EnOff-modellen kan gå till; för att öka möjligheten att möta detta på bästa sätt. En gemensam diskussion förs i slutet för att öppna upp för potentiella samarbeten.

Lotta Bångens, EEF, presenterar EnOff-modellen (energieffektivisering i offentlig sektor) som förenklar upphandling av energieffektivisering. Modellen löser problem med eftersatt underhåll och renoveringsbehov och den skapar dessutom långsiktighet och ger möjlighet att jobba med samma partners över längre tid.

Hans Nyblom, Installatörsföretagen, kommer att tala om en modell för samverkan, leverantörer emellan, för att kunna leverera enligt beställarens önskemål.

  • Datum: tisdag 19 oktober
  • Tid: klockan 09.00-10.30
Anmälan görs här senast 18 oktober!