Webbinarium om energieffektivisering i offentlig sektor: För kommuner

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp. EnOff-modellen kan göra er verksamhet mer energieffektiv och samtidigt hjälpa er att få ett helhetsgrepp kring renovering av era fastigheter.

Tid: Onsdag 14/4 kl. 10.00-11.15
Plats: Teams, anmäl er via denna länk

Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. För att öka takten för energieffektivisering i Sverige blir den offentliga sektorn och dess upphandlingar därför en viktig del.

I detta webbinarium får vi lära oss mer om EnOff-modellen. EnOff står för Energieffektivisering i offentlig sektor, och är ett arbetssätt med syfte att driva på implementeringen av lönsamma åtgärder för energieffektivisering och renovering.

Läs mer här!