Let’s accelerate decarbonisation!

Tiden rinner iväg, ska vi lyckas stoppa de mest katastrofala konsekvenserna av den globala uppvärmningen måste vi handla nu – det krävs djärva och avgörande åtgärder. Med en tredjedel av den globala slutliga energiförbrukningen har industrin en nyckelroll i övergången framöver!

Konferensen kommer att utforska aktuella och framväxande trender inom industrin såsom nya affärsmodeller, digitalisering, industri 4.0, cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Även betydelsen av dessa trender för att leverera avkolning kommer att diskuteras – och de många fördelarna med energieffektivitet är av särskilt intresse.

På grund av rådande tider har konferensen skjutits upp till 14-16 september. Läs mer och anmäl er här!