IEA: Digital expert-workshop om industrimätning

Vid denna virtuella workshop kommer politiska beslutsfattare och experter inom området energieffektivitet att diskutera fördelarna med industriell energieffektiviserings-prestandajämförelse (benchmarking) för att stödja energieffektivitetsförbättringar, med fokus på konkreta och effektiva insikter inom globala exempel.

Workshopen kommer också att lansera slutrapporten om IEA:s arbete med industriell energieffektiviserings-prestandajämförelse.

Onsdag 17 mars, kl 12.00.

Anmäl er här!