Frukostwebbinarium om avtal för tjänsten teknisk förvaltning energi

Nu kommer avtal för tjänsten ”teknisk förvaltning energi” att introduceras i Aff-forums avtalsportfölj. Målgruppen för avtalet är bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som tillsammans utgör en betydande del av svensk fastighetsförvaltning för bostäder.

Bakgrunden till avtalet är en energieffektiviseringspotential på ca 7 TWh/år som kan hämtas hem med hjälp av en tydligt definierad tjänst och avtal, inriktad på förvaltning av energitekniska system. Utredningar visar att regelbunden översyn av hur väl energitekniska system fungerar i byggnader varierar stort. Tjänsten och avtalet är tänkt att skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter som är gynnsamma för såväl beställare som leverantör. Från målgruppen finns en efterfrågan på att inkludera energieffektivisering i den tekniska förvaltningen.

Vi vänder oss till företag som erbjuder traditionell fastighetsförvaltning och företag som är inriktade på energieffektivisering i byggnader och som ensamt eller i samverkan med andra kan erbjuda tjänsten.

Implementering av avtalet finansieras av E2B2 med Aff-Service som projektägare. Agenda:

En första information om avtalets innehåll, som vi gärna vill få era synpunkter på Anna Cedvén/Göran Werner/Philip Österlund, Aff-Forum

Presentation av auktorisation av tjänsten Teknisk förvaltning energi, Lotta Bångens, EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF

Stockholms stad ger sin syn på avtal och auktorisation som del i att nå stadens energi- och miljömål, Anna Sundman, Miljöförvaltningen Stockholms stad

Var: Via Teams
När: Måndag 19 april
Tid: Kl 8.30 till 9.30

Anmälan till: margot.bratt@wsp.com

Läs mer om avtal för teknisk förvaltning – energi här!