Senarelagt: Energitjänstenätverk för leverantörer i Örebro

SENARELAGT p.g.a. COVID-19, nytt datum kommer.

Vill ni som leverantörer utveckla era energitjänster och bättre tillfredsställa era kunders behov vad gäller klimatsmarta och energieffektiva lösningar? Välkomna till Energitjänstenätverk Örebro!

Energikontor Örebro har under två tillfällen bjudit in leverantörer av energitjänster för att diskutera uppstartandet av ett nätverk. Intresset har varit stort men av olika anledningar har antalet deltagare på träffarna varit lågt och representation endast från ett fåtal branscher. Liknande nätverk finns idag på andra platser i landet och vi tror att det skulle vara bra även för Örebroregionen – därför bjuder vi nu in till en ny träff.

Syftet med denna träff är att undersöka om det fortfarande finns ett intresse att formera ett nätverk för leverantörer av energitjänster där ni som deltagare träffas några gånger per år och att också sätta formerna för dessa träffar. Vi eftersträvar att få en bred representation av olika branscher.

Målet med nätverket skulle vara:

  • Att utveckla era energitjänster kontinuerligt för att bättre tillgodose beställarnas behov. Detta sker genom lärande, erfarenheter och samarbete
  • Att vara en plats för att diskutera nya krav, stöd, bidrag eller annat som leverantörer bör veta vid försäljning av energitjänster
  • Att många olika typer av energitjänster finns representerade i nätverken för utbyte av kunskap och erfarenheter

När? 1/4, 2020 klockan 14:00 – 16:00.
Var? Eklundavägen 1, Örebro

För anmälning, frågor eller funderingar kontakta:
Stefan Bernström
Tel direkt: 019-602 63 24
Mobil: 072-147 08 37
E-post: stefan.bernstrom@regionorebrolan.se

Anmälan senast 26 mars, meddela antalet personer som kommer och eventuella kostförbehåll.