Energitjänstenätverk för leverantörer i Halland

Vill ni som leverantörer utveckla era energitjänster och bättre tillfredsställa era kunders behov vad gäller klimatsmarta och energieffektiva lösningar? Energikontoret Region Halland startar nu tillsammans med Energieffektiviseringsföretagen (EEF) upp det kostnadsfria Energitjänstenätverk Halland! Syftet med nätverket är att ni ska få tillfälle att knyta kontakter och samarbeta, dra lärdom av varandras erfarenheter och genom detta ytterligare utveckla era energitjänster. Nätverket kommer även att vara en plattform för att presentera nya rön och goda exempel.

Under den första träffen kommer vi att prata generellt om energitjänster och kundbehov, vi bestämmer sedan gemensamt upplägg samt kommande ämnen.

När? Torsdag 21 november kl 15.00 – 17:00. Vi bjuder på fika från kl 15.00!
Var? Best Western Grand hotell, Stationsgatan 44 i Halmstad.

Du kan anmäla dig till träffen via denna länk!

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna Emma Stenberg på emma.stenberg@regionhalland.se eller 072-08 49 400.