Digitala diskussioner om samverkan och erfarenhetsutbyte inom EEFs olika auktorisationsområden: Teknisk förvaltning – energi

EEF anordnar efter behov olika nätverk och kluster för specifika grupper – nu är det dags för våra olika auktorisationsområden. Vi bjuder därför in till tre olika möten, ett för varje område. Detta för att ge de medlemmar som är verksamma inom dessa områden möjlighet att dela med sig av tankar, tips och erfarenheter, men även för att få höra vad ni önskar få ut mer av auktorisationen!

’Teknisk förvaltning – energi’, 27/5 kl.9-10

Du är välkommen att delta om du är auktoriserad inom respektive område, funderar på att bli eller om du vill samverka med dessa företag.

Alla tre möten är digitala och sker via Teams. Anmäl er via mail till: annika.marmbrandt@eef.se. Kalenderinbjudan samt länk till mötet skickas ut i god tid till de som anmält sig.