Digital utbildning i EEFs finansieringstjänster

EEF har under våren genomfört två utbildningar i de finansieringstjänster vi erbjuder. Dessa tjänster är framtagna för att fler beställare ska genomföra energieffektiviseringsprojekt; en potentiell kund till er ska inte behöva säga nej pga ekonomin – pengar finns nu via er och dessa tjänster. Kunden kan då utnyttja sina egna medel till kärnverksamheten och samtidigt genomföra lönsam energieffektivisering! EEFs medlemmar kan använda de två leverantörer av finansieringstjänster vi har tecknat avtal med – DLL eller GREN.

För att använda denna tjänst behöver ni genomgå en kortare utbildning, och nästa digitala utbildningstillfälle blir i höst Onsdag 29/9 kl.09.00-10.30. Utbildningen sker tillsammans med DLL och GREN.