Digital nätverksträff i Energitjänstenätverket Halland: För leverantörer

Välkommen till Nätverksträff i Energitjänstenätverket Halland

Tid: Torsdag 25/4 08.15 – 09.30
Plats: Teams
Anmälan: charlotta.lyding@regionhalland.se

 

Agenda

Ungefärliga tider

8.15 God morgon – Presentation av deltagare

8.20 Mikael Gustafsson Energieffektiviseringsföretagen – lite om EEF, vad de gör nu, medlemskap etc. Möjlighet till dialog och frågor.

8.40 Lite om Energikontoret – presentation av Clara-Bella och mig, hur vi jobbar med energifrågorna på Energikontoret/Region Halland nu samt vad som är aktuellt framöver.

8:50 Presentation av Energi- och klimatrådgivarna och ev. samarbete för nätverket med dem

9.00 Incitament – hur miljöinspektörerna i kommunerna ska fortsätta jobba även med energifrågor vid sina företagsbesök. Ev. koppling till energitjänsteföretagen

9.05 Nätverket framöver? – Syfte, mål, teman, aktiviteter, föreläsningar. Funderingar och diskussion i gruppen.

9.25 Utcheckning