Digital nätverksträff för leverantörer: Energitjänstenätverket Storsthlm

Energikontoret Storsthlm och EEF bjuder in

På vår senaste nätverksträff den 28 april visade deltagarna ett intresse för fortsatta digitala nätverksträffar. Och på träffen kom det upp frågor kring nätverket Bebo. Därför har vi nu bjudit in representanter från de båda nätverken Bebo och Belok, som ska berätta om sina verksamheter – Bebo har fokus på energieffektivisering i bostäder och Belok i lokaler. Bakom nätverken står Energimyndigheten, ett antal företag och branschorganisationer.

Tid: Onsdag 20 maj kl. 10.00 – 11.00
Plats: Teams – ingen anmälan behövs. Logga gärna in några minuter innan för att se att tekniken fungerar. Anslut till Microsoft Teams-möte
På programmet:  Information om nätverken för energieffektivisering; Göran Werner, Bebok, Per Erik Nilsson, Belok.