Digital frukostträff för industrin i Norr

Energieffektiviseringsföretagen, Energimyndigheten och Energikontor Norr bjuder in till en digital frukostträff för att hjälpa er att ta nästa steg mot en mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion. Vi presenterar konkreta tips på hur ni kan bli ett mer
energieffektivt företag.

Program

Tid: 09.00-10.30
Läs hela programmet här!

Mer information & anmälan
Anmälan görs här, sista anmälningsdag är 17/2. Länk till själva träffen skickas ett par dagar innan via mail.
Vid frågor kontakta gärna monica@energikontornorr.se / 070-181 63 37

Välkommen att delta!