Energitjänstenätverk för leverantörer i Halland

Vill ni som leverantörer utveckla era energitjänster och bättre tillfredsställa era kunders behov vad gäller klimatsmarta och energieffektiva lösningar? Välkomna till Energitjänstenätverk Halland! Syftet med nätverket är att ni ska få tillfälle att knyta kontakter och samarbeta, dra lärdom av varandras erfarenheter och genom detta ytterligare utveckla era energitjänster. Nätverket kommer även att vara en plattform för att presentera nya rön och goda exempel.

Under den andra träffen ses vi på en gemensam lunch (till självkostnadspris) och diskuterar hur man beskriver de mjuka värdena för kunden & kommunicerar med olika kunder på olika sätt. 

När? 17/1, 2020 klockan 11:30 – 13:30.
Var? Laxbutiken i Falkenberg.

För anmälning, frågor eller funderingar? Kontakta gärna Emma Stenberg på emma.stenberg@regionhalland.se eller 072-08 49 400.