Aktiv politik för energieffektivisering spar pengar och utsläpp

Standarder och politiska program sparar konsumenterna miljarder dollar och undviker hundratals miljoner ton koldioxidutsläpp varje år, visar ny analys från IEA och 4E. Analysen bygger på data från 100 länder.

Standarder och politiska program sparar konsumenterna miljarder dollar och undviker hundratals miljoner ton koldioxidutsläpp varje år, visar ny analys från IEA och 4E. Analysen bygger på data från 100 länder. Läs hela artikeln här!

Politik som inför miniminormer för effektivitetsprestanda och energimärkning på apparater och utrustning har lett till minskad energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och kostnadsbesparingar för konsumenterna, enligt en analys från IEA och 4E Technology Collaboration Programme (4E TCP), som offentliggjordes den 17 september.  Resultaten i studien kommer från nästan 400 utvärderingsstudier som omfattar 100 länder, inklusive de med den längsta löpande och starkaste apparatpolitiken, såsom Kina, Europeiska unionen, Japan och Förenta staterna.

“Resultaten från studien är viktiga eftersom de ger bevis för att standarder och märkning är mycket effektiva politiska instrument som ger fördelar för konsumenterna samt lägre utsläpp och lägre energibehov”, säger Brian Motherway, chef för energieffektivitet vid IEA.

Studien visar att politiken har haft betydande positiva effekter, till exempel:

  • I länder med långvarig politik förbrukar apparater nu vanligtvis 30 procent mindre energi än de annars skulle ha gjort.
  • De program som har varit i drift längst, till exempel de i USA och EU, beräknas leda till årliga minskningar på omkring 15 procent av deras nuvarande totala nationella elförbrukning.
  • Dessa energibesparingar utgör en betydande ekonomisk fördel för företag och hushåll. Bara i USA sparar elkunder nu 60 miljarder US-dollar varje år, eller 320 USD per kund.
  • Väl utformade strategier uppmuntrar produktinnovation och leder till stordriftsfördelar, vilket minskar kostnaderna för apparater även utan att ta hänsyn till effektivitetsvinsterna.

“Budskapet är enkelt: att utöka standarder och energieffektivitetsmärkningsprogram gör energiomställningsutmaningen enklare, billigare och blir verklighet”, säger Jamie Hulan, ordförande för 4E TCP.

EEF

17 sep 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.