EEF har frågat ett flertal kunder vad de vill ha av sin installatör – svaret blev kostnadseffektiva och klimatsmarta energilösningar. EEF har därför tagit fram Energitjänsteguiden för att ni ska få konkreta tips och råd på hur ni kan hjälpa era kunder att använda energi mer effektivt!

Guiden är utformad utefter ett extensivt arbete där EEF och Energimyndigheten under två års tid intevjuat fastighetsägare, industriföretag och butiksinnehavare och sedan kvalitativt sammanställt detta tillsammans med ett tjänsteutvecklingsföretag.

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? 

  1. Se filmen “Världens starkaste tips!
  2. Läs Energitjänsteguiden nedan.
  3. Bli medlemmar hos EEF! Läs mer om fördelarna med medlemskapet här.

Tillsammans kan vi nå ett 100% förnybart energisystem och reducera Sveriges klimatpåverkan – ni är en viktig del i det arbetet.

Energimyndigheten har även tagit fram en webbutbildning som heter Energismart Installatör – för att genomgå kursen behöver man skapa en inloggning, vilket går fort, sedan har man tillgång till hela utbildningen kostnadsfritt – kursen hittar du här

Energitjänsteguiden

Har ni det som krävs för att ge era kunder önskade och klimatsmarta lösningar?Det här är en serie som främst vänder sig till er som är installatörer och hantverkare. I tio korta avsnitt kommer ni att få konkreta tips och råd om hur ni kan hjälpa era kunder att använda energi mer effektivt och profilera er som energitjänsteleverantör. (Läs mer om vad energitjänster är här.)

1 . Varför energitjänster?

Energitjänster är samlingsnamnet för allt ni kan göra för att få era kunder att använda energi mer effektivt och minska sin klimatpåverkan. Genom att alltid erbjuda en bättre och mer långsiktig lösning, vara lyhörd för  kundens behov och ge smarta råd och proffsig installation kan ni både öka er omsättning och få nöjdare kunder. Läs mer här.

2. Hur kan ni bidra till effektivare energianvändning och bättre miljö?

Ni har stora möjligheter att göra verkliga insatser för miljön och för era kunder. Era råd och rekommendationer väger tungt för kunderna. Genom att upplysa om de energisnåla produkter och metoder som finns tillgängliga i dag skapar ni långsiktiga kundrelationer och bidrar till en hållbar framtid. Läs mer här.

3. Få kunderna att räkna hem affären

Ni som är proffs ser enkelt kopplingen mellan effektiv energianvändning och sänkta kostnader. Men för många kunder är sambandet inte lika tydligt. Genom konkreta räkneexempel kan ni visa kunderna att ett lite dyrare, energismartare alternativ i många fall faktiskt betalar sig i längden. Kan ni dessutom erbjuda bra finansieringslösningar blir det ännu enklare för kunden att säga ja. Läs mer här.

4. Lyft fram fler fördelar

Energitjänster medför inte bara effektivare energianvändning och lägre energikostnader. Andra fördelar är minskad klimatpåverkan oavsett energislag, bättre inomhusmiljö, vilket ger nöjdare hyresgäster. Dessutom minskar underhållsbehovet, vilket medför ytterligare besparingar. Det finns alltså många fördelar ni kan lyfta för att övertyga kunderna. Läs mer här.

5. Kunder litar på kunder

Referenser är ett bra sätt att visa upp hur ni som leverantörer skött tidigare uppdrag och hur kunderna upplevt samarbetet. Lämna därför alltid referenser till liknande energitjänster som ni utfört så att de nya kunderna kan känna sig trygga inför sina investeringar. Läs mer här.

6. Tydlighet varar längst

För att få era kunder att välja de energitjänster ni erbjuder är det viktigt att vara transparent och tydlig. Genom att stolpa upp vad de olika delarna kostar och varför, samt vad kunden kan göra själv, vinner ni kundernas tillit. Av samma anledning kan det vara smart att redogöra för era samarbetsavtal med tillverkare och leverantörer. Läs mer här.

7. Ta helhetsansvar

Det är sällan kunden kan eller vill agera projektledare. Genom att samarbeta med andra företag kan ni erbjuda kunden en lösning där ni tar helhetsansvaret. Detta gör det enklare för kunden, samtidigt som ni som utför arbetet kan arbeta effektivare och dra nytta av varandras styrkor. Läs mer här.

8. Ha kunden i fokus hela vägen

En god kundrelation kan leda till många nya affärer. Genom att lyssna noga på vad kunden efterfrågar kan nya kundanpassade energitjänster utvecklas. Tryck gärna lite extra på att ni har rätt behörigheter, och var noga med löpande information genom hela processen. Sist men inte minst; håll tider, informera om eventuella störningar och lämna arbetsplatsen ren och snygg. Läs mer här.

9. Tänk långsiktigt

Se till att kundrelationen fortsätter efter att arbetet är utfört. Följ upp med samtal och besök på plats, erbjud intrimning och tillsyn i de fall det kan behövas. Genom proaktivitet skapar ni nya affärsmöjligheter och får nöjdare kunder, som i sin tur kan bli referenser för nya kunder. Läs mer här.

10. Så tar ni steget

Att bli en energitjänsteleverantör är enkelt. Ni behöver bara bestämma er. Tänk igenom vilka energitjänster ni kan erbjuda och få in rutinen i verksamheten. Ett exempel är att alltid lägga fram en offert som inkluderar ett energieffektivare alternativ. Vi hjälper er gärna att utveckla ert erbjudande. Ta del av våra tips på eef.se. Läs mer här.

Denna serie om hur ni kan utveckla tjänster som leder till effektivare energianvändning är framtagen av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) i samarbete med Energimyndigheten.

Energitjänsteguiden - fördjupning

Här finns underlag, råd och verktyg så att ni på ert företag kan jobba med affärsutveckling av era energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika kunders behov. Det är fritt fram att plocka de delar av innehållet som passar för er verksamhet och ert erbjudande till olika målgrupper. Ska du ordna en intern/extern workshop avseende utveckling energitjänster finns ett förslag till upplägg här. Ta gärna kontakt med oss på EEF så hjälper vi gärna till med råd m.m.

  • Denna långa presentation, Kundbehov och energitjänster, sammanfattar i stort sett allt inom detta område. Ladda gärna hem den och ta någon timme eller två och studera den enskilt.

Nedanstående övningar är framtagna för utveckla delar av era erbjudanden. Dessa genomförs mestadels gruppvis, antingen inom ert företag eller på en workshop tillsammans med andra företag:

  1. Verktyget ”Självskattning av mitt företag idag” Avsikten med detta verktyg, Självskattning, är att ni på företaget som jobbar med energitjänster ska få en samlad bild hur långt ni kommit med era energitjänster och tillsammans prioritera vilka delar vad ni ska utveckla först.
  2. Verktyget ”Kundvärden för vårt företags energitjänster” Avsikten med detta verktyg, Kundvärden, är att ni ska utveckla er beskrivning av vad kunderna ”tjänar” på att köpa denna tjänst, det vill säga tjänstens mervärden.
  3. Verktyget ”Erfarenheter av energitjänster” Denna övning, Erfarenheter, är att tillsammans ta fram erfarenheter av energitjänster i stort och hur ni kan nyttja andras erfarenheter. Här är det en fördel om ni är flera företag som gör detta tillsammans.
  4. Verktyget ”Balanserad kundkommunikation” Balanserad kundkommunikation handlar om att hitta balans mellan att lära ut och att lyssna och dessutom inkludera både sina egna och andras behov. Detta bygger kunders tillit till er som leverantör.
  5. Verktyget ”Komplementer” Med Komplementer menar vi samarbete med andra energitjänsteföretag. Ett avtal mellan er bidrar till att utveckla er båda genom att tjänsterna till kunden blir bättre och mer attraktiva.
  6. Verktyget ”Mina åtaganden” Detta verktyg, Mina åtaganden, kan vara en avslutande övning på en workshop för att prioritera med vad ni går vidare och vilka som bör hjälpas åt.

Mer material om kundbehov och energitjänster, mestadels upplagt för beställare av energitjänster, finns på projektsidan.

Finansieringstjänster

Dessa finansieringstjänster är framtagna för att fler beställare ska genomföra fler energieffektiviseringsprojekt. EEF:s medlemmar kan nu använda de två leverantörer av finansieringstjänster vi har tecknat avtal med – DLL respektive GREN. Kunden kan då utnyttja sina egna medel till kärnverksamheten och ändå få massa lönsam energieffektivisering utförd!

För att använda dessa tjänster ska medlemsföretaget genomgått den korta utbildning vi tagit fram samt följa några krav. Dessa är framtagna för att ge bästa möjliga förtroende för tjänsterna, ur kundens perspektiv. Vill du genomgå utbildningen och börja använda tjänsten? Hör av dig till oss!

Synpunkter på dessa krav eller annat avseende dessa tjänster tas tacksamt emot. Då kan vi utveckla dessa tjänster för alla parters bästa.

DLL

GREN

Förutsättningar för medlemmar att följa

Ett bekymmersfritt erbjudande till kunderna – finansiering via EEF

Presentation finansieringstjänster


Utbildade medlemsföretag
: 14 energy Eklund & Eklund AB, Ahlsell AB, Airwatergreen AB, Approvus AB, Aunola Klimat AB, Bauer Watertechnology AB. Bengt Dahlgren Stockholm AB, BoEko Sverige AB, Borg & Co AB, Borlänge Energi AB, Caverion Sverige AB, Grundels Fönstersystem AB, Checkwatt AB, Chimneytec S&V AB, Climacheck, Climate Recovery Ind AB, COOR Service Management AB, El- och Belysningsföretagen i Sverige AB, Energiveritas AB, Energiverket Mälardalen AB, Energum Energipartner AB, Energy Concept in Sweden (ECiS) AB, Energykey AB, Enersize, ENEXERGI AB, Enreduce Energy Control AB, Envista AB, Festo AB, Greflunda Konsult AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, Industriell Laststyrning i Linköping, Installatörsföretagen, Iquest AB, Isakssons Rostfria AB, JEMKO AB, L&T FM AB – Energigruppen, LightLift Esystems AB, Lundberg & Son VVS-Produkter AB, Elless, Majornas energi och miljökonsult (Memab) AB, Monde Verde AB, Munters Europe AB, Mälarenergi AB/AO Energitjänster, Ngenic AB, Nordic Energy Audit AB, Nordisk Energi Optimering Försäljnings AB, Nordisk System Teknik AB, Norrenergi AB, OCO Nordic AB, P2 Energi AB, Priva Building Automation Group BV, Raksystems Dry-IT AB, Rebase Energy, Rejlers Energiprojekt AB, Rexel Sverige AB, Riksbyggen – Energitjänster, Roland Jonsson Utbildning och innovation AB, Skorstensbolaget, SkorstensFolket Sverige AB, Smartfront AB, SMC Pneumatics Sweden AB, Stockholm Exergi AB, StruSoft AB, Isolerfirmornas Service AB, Svensk Ventilation AB, Swedisol, Trityr Energi AB, TTM Energiprodukter AB, Ulterior, Umeå Energi AB/Energilösningar, Velco West AB, Ventab i Göteborg AB, Värmebalans i Linköping AB, Växjö Energi Aktiebolag, WSP Sverige AB, Öresundskraft företagsmarknad AB, Övik energi AB – Energitjänster.

Klicka här för kontaktuppgifter till företagen!

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.