100 % förnybart elsystem med energieffektivisering

EEF:s vd Lotta Bångens deltog den 25 september i en panel vid ett riksdagsseminarium om när Sverige kan nå 100% förnybar el.

EEF:s vd Lotta Bångens deltog den 25 september i en panel vid ett riksdagsseminarium om när Sverige kan nå 100% förnybar el. Seminariet anordnades av riksdagsledamot Lise Nordin (MP) och ett åttiotal personer deltog. Lise Nordin är regeringens särskilda utredare för Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer.

Vid riksdagsseminariet talade energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan och Markus Wråke, vd Energiforsk.

Baylan berättade bland annat om det internationella arbetet kring energifrågor och lyfte energieffektivisering som mycket viktig i energiomställningen. Energiministrar från hela världen är intresserade av Sveriges resa mot 100% förnybart, berättade Baylan och menade att Sveriges ekonomi har allt att vinna på att ligga i framkant i de här frågorna. Dock är energieffektivisering svårt att ta på och därmed inte så spännande att prata om, trots att det oftast är det mest kostnadseffektiva alternativet, fortsatte han. Energiministern var dock övertygad om att saker och ting går snabbare än vad man tror.

Markus Wråke gjorde en utblick och tog upp fyra aspekter som han menar kommer att påverka omställningen till 100 % förnybar el:

  1. Pris och prestanda på förnybart
  2. Pris och prestanda på kärnkraft
  3. Flexibilitet
  4. Marknadsutformning

Några av sakerna han belyste var att energibranschen står inför en stor utmaning i att gå från att vara råvaruförsäljare till att bli ett tjänsteföretag. Vidare vet vi inte vilka slags företag som kommer att styra utvecklingen och Markus Wråke resonerade kring att Mercedes kanske kommer med nätverkslösningar för att styra våra hem.

I den efterföljande branschpanelen gav Lotta Bångens (EEF), Johan Lindahl (Svensk Solenergi), Fredrik Andrén-Sandberg (Dong Energy) och Anna Wolf (Power Circle) sina reflektioner. Lotta Bångens illustrerade energieffektivisering som en slags kraftproducent som skulle kunna ersätta kärnkraften och ville gärna bjuda in Baylan till en diskussion om vårt osynliga kraftverk. Kanske en sådan jämförelse kan få världens energiministrar att tycka energieffektivisering är tillräckligt spännande att prata om?

 

EEF

25 sep 2017

Senaste inläggen

12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer
08 feb 2019

Ny studie belyser stora energibesparingspotentialer

Mer än hälften av EU: s slutliga energibehov skulle kunna sparas senast 2050 om marknadsbarriärer avlägsnas. Detta visas i en ny Fraunhofer ISI-studie som bedömer effekterna av nya samhällstrender.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-02-21

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

2019-03-05

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Norrköping/Nyköping/Linköping

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster

Läs mer