Utbildning

Kurser som är specifikt inriktade mot energieffektivisering erbjuds av högskolor, yrkeshögskolor samt privata lärosäten.
Kursernas innehåll varierar från generella till mer specifika och tekniskt detaljerade.
Läraren bör utöver den tekniska kompetens som krävs för ämnet, även pedagogisk kompetens och social förmåga.

Medlemmar inom Utbildning:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress