Energisamordnare

Energisamordnaren är ansvarig för energi och inneklimatfrågan vid gestaltningsskedet, projekteringsskedet samt vid produktionsskedet.
Energisamordnarens roll är som koordinator som dels arbetar med övergripande frågor som att upprätta kravnivåer gällande energi och säkerställa att de uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen.
Exempel på kravställningar som energisamordnaren tar fram och samordnar krav för är fönsterytor, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, lufttäthet, installerad effekt belysning, installerad effekt för värmepump/kylmaskin, SFP-tal för fläktar, energiprestanda etc.

Medlemmar inom Energisamordnare:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress