Energioptimering

Energioptimering i driftskedet innebär att en leverantör/entreprenör/konsult tillser att installationerna i byggnaden levererar bästa möjliga inomhusmiljö till så låg energianvändning som möjligt.

Tillsammans med ansvarig driftpersonal anpassas värme, kyla, ventilation och el efter byggnadens behov.
Exempel på åtgärder: sänkning av tilluftstemperatur, sänkning av luftflöde, minskning av drifttider på ventilationsaggregat, sänkning av värmekurvor, höjning av kylkurvor.
Resultatuppföljning av energianvändningen sker i form av energistatistik parallellt med optimeringen, månads, kvartals eller årsvis.

Medlemmar inom Energioptimering:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress