Avtal om energiprestanda

Avtal om energiprestanda är sammansatt av flera energieffektiviseringstjänster, dessa är energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av åtgärder. Energistatistik används både för att klargöra nuläget och att följa upp energieffektivisering av de åtgärder som genomförs. Upplägget affärsmodeller inom Avtal om energiprestanda är att hela processen genomförs av en och samma entreprenör.

Upphandling av Avtal om energiprestanda sker som totalentreprenad med prestanda- och besparingsgaranti. Det finns möjlighet att få entreprenören att stå för finansieringen av energibesparande åtgärder.

Det finns ett antal leverantörer av den här typen av energieffektiviseringstjänst på marknaden, exempel på koncept är Komfortavtal och Energy Performance Contracting, EPC.

Mer information om Avtal om energiprestanda

Mer information om Avtal om energiprestanda inom offentliga sektorn

Uppförandekod

En europeisk uppförandekod har upprättats för att avtal om energiprestanda ska bli mer transparenta.
Här kan du se vilka svenska företag som har undertecknat villkoren för koden.

Medlemmar inom Avtal om energiprestanda:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress