Tolv sätt att energieffektivisera

 • Avtal om energiprestanda

  Avtal om energiprestanda är sammansatt av flera energieffektiviseringstjänster, dessa är e...

  Läs mer
 • Beställarstöd och energiledning

  Beställarstöd och energiledning är hjälpmedel för beställare som vill arbeta med energieff...

  Läs mer
 • Drift- och underhållsavtal för energieffektivisering

  Genom att koppla ihop energioptimering med drift- och underhållsarbete kan man som beställ...

  Läs mer
 • Energideklaration

  Lagen om energideklaration i byggnader infördes i Sverige den 1 oktober 2006. Lagen omfatt...

  Läs mer
 • Energieffektiva produkter

  Läs mer
 • Energieffektivt solskydd

  Läs mer
 • Energikartläggning

  Det finns ett flertal begrepp i branschen för samma sak. Exempel på detta är energiutredni...

  Läs mer
 • Energioptimering

  Energioptimering i driftskedet innebär att en leverantör/entreprenör/konsult tillser att i...

  Läs mer
 • Energisamordnare

  Energisamordnaren är ansvarig för energi och inneklimatfrågan vid gestaltningsskedet, proj...

  Läs mer
 • Energistatistik och visualisering

  Energistatistik innebär att man månads, kvartals eller årsvis erhåller energistatistik för...

  Läs mer
 • Genomförande av åtgärder

  Genomförande av åtgärder innebär att man genomför energieffektiviserande åtgärder som t.ex...

  Läs mer
 • Utbildning

  Kurser som är specifikt inriktade mot energieffektivisering erbjuds av högskolor, yrkeshög...

  Läs mer
 • Utredning och omvärldsanalys

  Läs mer