Ställ frågor om de nya kraven på energikartläggning!

Kommentera

EnergiRådgivarna ordnar ett webinarium onsdagen den 3 dec kl. 15.30-16.00 om de nya kraven angående energikartläggning i stora företag.

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartlägg­ning i stora företag i kraft. Lagen är en direkt effekt av artikel 8 i Energieffektiviseringsdirektivet.
Den nya lagstiftningen ställer krav på att alla stora företag senast den 5 december 2015 ska göra en energikartläggning i enlighet med lagens krav.

Under webinariet har du chansen att ställa frågor till Anders Pousette från Energimyndigheten angående de nya kraven.

Du kan följa webinariet i realtid den 3 dec. Logga in genom denna länk.

Skicka in dina frågor under själva webinariet. Frågorna mejlas till info@energiradgivarna.com

Det finns även möjlighet att närvara på plats.
Adressen är HSB, Fleminggatan 41, Stockholm. Begränsat antal platser, först till kvarn! Anmälan på info@energiradgivarna.com senast tisdag 2 december. Kom till HSB mellan kl 15.00 och 15.15

Efter sändningen kommer det att gå att titta på webinariet på EnergiRådgivarnas hemsida.