Sök stöd för energikartläggning

Kommentarer inaktiverade för Sök stöd för energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet.Nu kan de företag som inte omfattas av lagen om energikartläggning få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.

Små och medelstora företag och organisationer kan söka stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Ett företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Energikartläggningen ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkänd men behöver inte utföras av en certifierad energikartläggare.

Dessa företag kan söka energikartläggningsstöd

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd, även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet. En energikartläggare kan också ansöka om stödet för sin kunds räkning.

·        Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Energimyndighetens hemsida

·        Företag kan kontakta sitt regionala energikontor för att få hjälp före, under och efter energikartläggningen. Energikontoret kan också hjälpa till med att söka stödet.