Månadens energieffektiviseringsnyheter

Ett nyhetsbrev från Energieffektiviseringsföretagen
Visa det här mailet i din webbläsare

Styrelsen förstärks med SMC Automation

Vid EEF:s årsmöte den 2 maj valdes Magnus Olsson till ny styrelseledamot i EEF:s styrelse. Magnus är konceptchef för Energy Savings på SMC Automation och kommer förstärka föreningen med stor kunskap inom industriautomation. EEF vill också passa på att tacka Anneli Kouthoofd och Ronald Åström, som avgår som styrelseledamöter, för deras engagemang och arbete för föreningens utveckling.

Läs mer

Belysningsutmaningen firar 1 år

Vid firandet av 1-årsjubiléet för Belysningsutmaningen fick Gröna Lund besök av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Gröna Lund är en av 18 aktörer som hittills har antagit utmaningen om att göra åtaganden för energieffektiva belysningslösningar. 

Läs mer

Energimyndigheten berättar om EEF:s arbete

Energimyndigheten sammanfattar de första månaderna av EEF:s arbete i samverkansprojektet Energitjänster. De genomförda intervjuerna med beställare visar dels på branschspecifika förutsättningar för de olika målgrupperna men även på vissa branschöverskridande och allmänna trender, skriver Energimyndigheten.

Läs mer

Fler nyheter
Världens viktigaste bränsle
Bra uppslutning på workshop om energitjänster hos EEF
Lyckat teknikseminarium i Borlänge
Populärt studiebesök vid Valla torg
Hans Nilsson om Effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster

EEF:s remissvar på Energikommissionens betänkande
När nollar du?
”Erbjudandet ska vara säkert som ett straffsparksläge”

Så ska Sverige lyckas med en cirkulär ekonomi

Copyright © 2017 Energieffektiviseringsföretagen, All rights reserved.
Du får det här mailet eftersom vi tror att du är intresserad av energieffektivisering.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, ger ut Månadens Energieffektiviseringsnyheter för att öka kunskapen om energieffektivisering. EEF är en branschorganisation som verkar för att den lönsamma potential som finns för effektivisering ska realiseras för klimatets, ekonomins och jobbens skull.

Vi tar tacksamt emot synpunkter:
info@eef.se

avprenumerera från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp

Månadens energieffektiviseringsnyheter

Ett nyhetsbrev från Energieffektiviseringsföretagen
Visa det här mailet i din webbläsare

Vad ligger högst upp på beställarnas agenda?

EEF samarbetar med Energimyndigheten i projekt Energitjänster. Projektet tar avstamp i beställarnas behov och första delen av projektet har ägnats åt att kartlägga just detta. Projektet pågår fram till och med 2019 och fram till dess kommer EEF arbeta för att förbättra och utveckla utbudet av energitjänster på marknaden. Kartläggningen av beställarbehovet är inte färdigställt men hittills har en hel del intressanta slutsatser kunnat dras.

Läs mer

Remissvar: Inför värmeförlusttal i BBR

Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. För att styra på ett teknikneutralt sätt och inte låta byggnadens energiprestanda påverkas av valet av energislag så föreslår EEF ett införande av värmeförlusttal. Detta tar EEF upp i sitt svar på Boverkets remiss om nya byggregler.

Läs mer

Fler nyheter
Sänkt skatt för fler datacenter
Stipendiemöjligheter i elteknikbranschen
Hans Nilsson om teknologiskt utanförskap
Boverket får i uppdrag att handla upp informationscentrum för hållbart byggande
Ställ ut på mässan på Energiting i Eskilstuna 27/4
BeBo undersöker metoder för kanaltäning

 

Copyright © 2017 Energieffektiviseringsföretagen, All rights reserved.
Du får det här mailet eftersom vi tror att du är intresserad av energieffektivisering.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, ger ut Månadens Energieffektiviseringsnyheter för att öka kunskapen om energieffektivisering. EEF är en branschorganisation som verkar för att den lönsamma potential som finns för effektivisering ska realiseras för klimatets, ekonomins och jobbens skull.

Vi tar tacksamt emot synpunkter:
info@eef.se

avprenumerera från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp

Månadens energieffektiviseringsnyheter

Ett nyhetsbrev från Energieffektiviseringsföretagen
Visa det här mailet i din webbläsare

Projekt Energitjänster inne i andra omgången

Sedan augusti 2016 jobbar EEF tillsammans med Energimyndigheten i projekt Energitjänster som riktar sig till små och medelstora företag och handlar om att stimulera utveckling av energitjänstemarknaden i Sverige. Projektet ska också sprida och öka kunskapen om energitjänster och nya affärsmodeller. Projektet har nu kommit en bit på vägen och medarbetarna på EEF arbetar för fullt med kundintervjuer och affärsutveckling.

Läs mer här

Utlysning: Statsinnovationer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Naturvårdsverket, i samverkan med Energimyndigheten och Boverket, utlyser 17 miljoner kronor under 2017 i planeringsstöd för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling.
Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt).

Läs mer här

Nya krav för nära-nollenergibyggnader: ”En besvikelse”

Boverket presenterar nu sitt förslag på föreskrifter på nära-nollenergibyggnader (NNE-byggnader). Myndigheten har anpassat förslaget efter de nya förutsättningarna i regeringens plan- och byggförordning. Branschen är inte imponerad, skriver VVS-Forum.
– Det är ett defensivt förslag som är långt från de krav branschen klarar att uppfylla. Det kommer inte leda till att svenska företag bygger bättre, säger Lotta Bångens till VVS-forum.

Läs mer här

Fler nyheter

Miljöbyggnad 3.0 ute på remiss
EEF undrar – varför slösa med förnybar energi?
Förslag till strategi för ökad användning av solel – EEF:s remissvar
Energikommissionens betänkande överlämnat
Tävla om världens mest energismarta gatu- och industribelysning
Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet”
”Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen”
”Infria vallöftet till hyresgästerna”

Copyright © 2017 Energieffektiviseringsföretagen, All rights reserved.
Du får det här mailet eftersom vi tror att du är intresserad av energieffektivisering.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, ger ut Månadens Energieffektiviseringsnyheter för att öka kunskapen om energieffektivisering. EEF är en branschorganisation som verkar för att den lönsamma potential som finns för effektivisering ska realiseras för klimatets, ekonomins och jobbens skull.

Vi tar tacksamt emot synpunkter:
info@eef.se

avprenumerera från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp

Månadens energieffektiviseringsnyheter

Ett nyhetsbrev från Energieffektiviseringsföretagen
Visa det här mailet i din webbläsare

EEF med vänner kommer till Almedalen!

Almedalen nästa! Vi ses i Svensk Ventilations trailer, Holmen i Visby hamn. Plats 606. Mittemot Teaterskeppet. Missa framför allt inte dessa debatter där EEF deltar!

  • Är miljonprogrammet moget för energieffektivisering?
  • Vita certifikat – den svenska modellen
  • Nära nollenergihus – hur svårt kan det vara?
  • Mästarnas Energimästare – vad kan vi lära av de energismartaste bostadsbolagen?

Här är programmet med tider och deltagare.

Läs mer här

EEF välkomnar att Energikommissionen vill öka effektiviseringstakten

Energiuppgörelsen öppnar för vita certifikat, anser EEF. Partierna som står bakom uppgörelsen menar att effektivisering är särskilt viktigt för att möta utmaningarna för det framtida elsystemet. Man föreslår ett nytt mål för energieffektivisering som ska tas fram redan 2017.

EEF menar att ett mål som bygger på den potential för effektivisering som finns i Sverige kommer att tydliggöra effektiviseringens roll i energisystemet och vilket bidrag effektivisering har för att nå 100% förnybart elsystem till 2040 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Läs mer här
 

Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar

– EEF anser att ett energieffektiviseringsstöd i sig, oavsett storlek, ökar viljan att effektivisera. Det är viktigt att samhället visar att detta är en viktig fråga för framtiden. Vi är av uppfattningen att mer stöd, inte bara i form av pengar, behövs för att inte missa det tillfälle att energieffektivisera som finns nu när renoveringsfönstret är öppet. Samordning med andra styrmedel och ett smart angreppssätt kan också ge stor effekt. Synpunkterna från EEF (pdf) fördes fram av Lotta Bångens, vd i EEF, när Näringsdepartementet den 26 maj inbjöd till en hearing om  stöd för renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt svaga bostadsområden.  Stödet är tänkt att gå till fastighetsägare och hyresgäster för åtgärder som höjer byggnadens energiprestanda och renovering.

Läs mer här
 

Nya mål behövs för förnybart för framtiden

Energikommissionen måste snarast ge besked om ett nytt mål för tiden efter 2020, som innebär att utbyggnaden av förnybar el kan fortsätta i samma takt som under de senaste åren. Samtidigt måste Sverige öka satsningarna på energieffektivisering, inte minst för att få ner de största förbrukningstopparna under vintern, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% Förnybart i ett debattinlägg i Aktuell Hållbarhet 17 maj 2016.

Läs mer här

Tyskland storsatsar på effektivisering

Tyskland tar nu nästa steg i sin energiomställning med en storsatsning på effektivisering (Deutschland macht’s Effizient). Den stora skillnaden mellan Tyskland och Sverige ligger troligen i deras starka betoning av modernisering (innovationer och uthålliga jobb) snarare än bevarande av existerande industristruktur, skriver Hans Nilsson, ordförande i EEF, på sin blogg Fourfact.

Läs mer här

Copyright © 2016 Energieffektiviseringsföretagen, All rights reserved.
Du får det här mailet eftersom vi tror att du är intresserad av energieffektivisering.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, ger ut Månadens Energieffektiviseringsnyheter för att öka kunskapen om energieffektivisering. EEF är en branschorganisation som verkar för att den lönsamma potential som finns för effektivisering ska realiseras för klimatets, ekonomins och jobbens skull.

Vi tar tacksamt emot synpunkter:
info@eef.se

avprenumerera från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp

Månadens energieffektiviseringsnyheter

Ett nyhetsbrev från Energieffektiviseringsföretagen
Visa det här mailet i din webbläsare

”Näringslivet måste leda vägen om Sverige ska nå klimatmålen”

Om Sverige ska kunna uppnå Klimatkonventionens mål måste företagen gå före i klimatfrågor, skriver WWF i en debattartikeln i Veckans Affärer tillsammans med undertecknare som IKEA, Stockholm Environment Institute, Telge Energi, ClimaCheck och 100% förnybart (där EEFs Hans Nilsson är ordförande). Svenska folkets koldioxidfotavtryck ligger på över 10 ton per person och år. Om vi ska kunna leva upp till klimatkonventionens nya mål bör de minskas till 4 ton per person och år till 2030 – och vidare till noll ton per person och år till 2050.

Läs mer här

”IVA blundar för den mest uppenbara resursen”

Det är svårt att begripa varför inte effektivare el- och energianvändning värderas högre, kommenterar Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltscheffsky debattinlägget av Thomas B. Johansson, professor em, Lunds Universitet och Hans Nilsson, ordförande i EEF, publicerat i Ny Teknik 23 februari 2016. IVA tycker att man måste ha ett helhetsperspektiv på energiomställningen. Annars blir det för dyrt. Men själva missar de i sin rapport om Framtidens Elanvändning den mest uppenbara resursen, nämligen potentialen för att effektivisera energianvändning. Det är ett faktum att vårt energisystem läcker varje dag.

Läs mer här

Svårt att sälja plusenergihus

Förnybarhetsrådet (EEF, Svensk vindenergi, Svensk solenergi och Svebio) har arrangerat en studieresa för Energikommissionen. Vid första stoppet besöktes Friendly Buildings projekt med sju nya plusenergi-radhus i Upplands Väsby. Kommissionens ledamöter kunde med egna ögon se att passivhus är som vanliga hus, fast med lägre driftkostnader och mindre miljöpåverkan. – Vi försökte först att sälja husen som ”plusenergihus”, berättade Ingrid Westman på Friendly Building.  Det gick inte alls. Annonsen låg ute på Hemnet i flera veckor utan resultat. Då bytte vi strategi och skrev i stället ”Sju designradhus till salu i Upplands Väsby”, och visade massa bilder. Objekten sålde då slut på några timmar. Intressant lärdom för alla som arbetar med energifrågor.

Läs mer här

Vita certifikat made easy

RAP har gjort en verktygslåda för Energy Efficiency Obligations, det vill säga det styrmedel som på svenska fått namnet Vita Certifikat. Den visar hur man gjort i flera europeiska länder och därmed hur de kan utformas på en mängd olika sätt för att motsvara lokala förhållanden. Det är bra inte minst för Sverige eftersom den diskussion (och det motstånd) vi har haft här baseras mest på förutfattade meningar och ovilja snarare än genuin motsättning.

 

Läs mer här

Minska energikostnaderna med 20 procent!

Det görs en massa energikartläggningar men det är alltför sällan som de också leder till genomförande. DECC i Storbritannien har gjort en liten guide för hur man skall gå från tanke till handling och nog kan det behövas i Sverige också.
DECC konstaterar helt kallt att ett företag normalt sett kan minska sina energikostnader med åtminstone 20 procent och att det slår det mesta av företaget i övrigt kan göra i termer av lönsamhet.
IEA noterade för några år sedan att investeringsbedömare oftast missade dessa möjligheter eftersom deras träning var inriktad på att bedöma produktionsåtgärder men inte kostnadsbesparingar. Och därför missar de sina bästa och mest näraliggande möjligheter. DECCs lilla skrift kan bota det problemet!

Läs mer här

Energikartläggningar (EU-direktivet artikel 8)

Eceee har låtit göra en analys av hur Energieffektiviseringsdirektivets (EED) artikel 8 om energikartläggningar i större företag kan förbättras. En springande punkt är att direktivet kräver kartläggning men inte genomförande av de åtgärder som kartläggningen visar på. En observation som EEF också gjort tidigare. ”Man tycks anta att företagen är allmänt omedvetna, men så snart det uppenbaras för dem att här finns en ekonomiskt attraktiv potential då hugger de som ilskna kobror. 

Läs mer här

Mera utvecklade energitjänster – EEF-rapport till regeringen

”Större ståhej för stålarna – Ännu effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster” är namnet på den rapport som Hans Nilsson, ordförande i EEF, sammanställt och nyligen överlämnat till Miljömålsberedningens kansli. Miljömålsberedningen kommer att presentera sitt betänkande kring den 1 juni. Genom ett bättre resursutnyttjande kan vi få mera valuta för pengarna och samtidigt skapa både tillväxt och utvecklingsmöjligheter i effektiviseringsindustrin. För att ta potentialen i anspråk, och få större acceptans hos användarna, behöver rådande synsätt på marknadsaktörernas funktion omprövas så att myndigheter och effektiviseringsindustrin bättre kan möta användarnas intresse, möjligheter och behov, konstaterar Hans Nilsson.

Läs mer här

Ryska Posten tänker på Biffen, Bilen och Belysningen

”Vi på Ryska Posten älskar verkligen frisk luft, men vi påverkar miljön. Därför gör vi allt för att minimera vår miljöpåverkan och föregå med gott exempel. Vi vill helt enkelt vara den mest miljövänliga expresservice som finns!”. Det skriver företaget Ryska Posten på EEF:s Facebook-sida och tackar Lotta Bångens, vd på EEF, som gett Ryska Posten tre råd för att banta energianvändningen på kontoret.

Läs mer här

Elintensiva datorhallar försöker bli mer energieffektiva

Större datacenter och byggnader för molntjänster är en global industri numera. I Luleå har Facebook just byggt sin andra hall och i Boden står den digitala valutan Bitcoins servrar. Google finns i Finland och Apple miljardsatsar i Danmark. Gemensamt för datahallarna att de är extremt elintensiva, även om det svala norrländska klimatet gör kylningen av de värmealstrande serverhallarna mer energieffektiv.  EEF kräver i sitt remissvar på SoU 2015:87 krävt att den nedsättning av energiskatt som föreslås för datacenter endast ska utgå om företaget arbetar med energieffektivisering. 

Läs mer här

Miljonprogrammet behöver energieffektivisering – EEF uppvaktade departement

Ge stöd till fastighetsägare som förbättrar energiprestanda vid renoveringar. Det var budskapet från EEF, HSB och SGBC (Sweden Green Building Council) när man uppvaktade Närings- samt Miljö- och Energidepartementen i början av januari. I budgeten för 2016 finns 1 miljard avsatt för stöd till ”Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer”. Stödet fortsätter med samma årliga belopp under åren 2017-2019. 

Läs mer här

Politik ett hinder för energieffektivisering

Potentialen för energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets hyreshus är stor. Men slutresultatet är i hög grad beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar, visar Josefin Thoresson i sin doktorsavhandling vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Läs mer här

2326 blogginlägg om energieffektivisering!

Bloggen fourfact som drivs av Hans Nilsson, ordförande i EEF, har spridit kunskap om energieffektivisering i tio år. Under dessa år har här publicerats 2326 inlägg.
Ingenting tyder på att denna genuint engagerade verksamhet skulle vara på väg att minska i omfattning. En blogg klart värd att följa!

Läs mer här

Copyright © 2016 Energieffektiviseringsföretagen, All rights reserved.
Du får det här mailet eftersom vi tror att du är intresserad av energieffektivisering.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, ger ut Månadens Energieffektiviseringsnyheter för att öka kunskapen om energieffektivisering. EEF är en branschorganisation som verkar för att den lönsamma potential som finns för effektivisering ska realiseras för klimatets, ekonomins och jobbens skull.

Vi tar tacksamt emot synpunkter:
info@eef.se

avprenumerera från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp