1. Linnéa Svanström

  Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

  EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi.
  Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna användas för att ersätta fossil användning någon annanstans. EEF är kritiska till dessa ändringar och tycker att Europa borde leva upp till sitt eget budskap ”Efficiency First”.

  I ett utdrag från EEFs synpunkter på revidering av direktiven EED och EPBD kommenteras förslagen som handlar om att förnybar energi kan räknas bort från energianvändningen:

  Energieffektivisering genomförs inte enbart av klimatskäl. Energisäkerhet, bättre inomhusmiljö, ökad konkurrenskraft och lägre kostnader är några av övriga argument som finns. EED bör därför syfta till att effektivisera ALL energianvändning, inte bara användning av fossil energi. Vi är därför emot att förnybar energi till viss del får inräknas i målet om energieffektivisering. Varför slösa/överanvända förnybar energi? Det finns en alternativ användning som har större miljöfördelar än överanvändning. Vi har förstått att svenska regeringen stödjer förslaget att småskalig förnybar energi ska kunna tillgodoräknas. Detta betyder att sämre byggnader och system kan byggas om förnybar energi används. Vi emotsätter oss detta. Det är speciellt viktig nu när man i förslaget till EPBD vill utvidga begreppet till att inte bara omfatta energi på egna tomten utan även köpt förnybar energi. Följden av detta skulle bli att en svensk byggnad i ett område med 100% förnybar fjärrvärme kan uppföras utan energikrav.

 2. Linnéa Svanström

  Debatt BI: Förenkla byggreglernas energikrav

  EEF skriver tillsammans med representanter från Sveriges Centrum för Nollenergihus, EnergiRådgivarna, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Energikontoren Sverige och Isoleringsfirmornas förening om att en förenkling av byggreglernas energikrav behövs.

  Artikeln är publicerad i Byggindustrin 

 3. Linnéa Svanström

  Stockholms första plusenergihus

  Om två år planerar Stockholmshem för inflyttning i lägenheterna i Stockholms första plusenergihus. I mitten av maj startades bygget av sputspetsprojektet som innefattar två flerfamiljshus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem vann Stockholms stads tävling om en markanvisning i området. Projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck” enligt tidningen Byggvärlden.

  Läs mer om projektet på Stockholmshems hemsida.

   

 4. Linnéa Svanström

  Di: Ny industripolitik krävs för att minska utsläppen

  Fyra forskare vid Lunds universitet skriver i en debattartikel i Dagens Industri om behovet av ny industripolitik i Sverige för att basindustrin ska klara av en omställning till nollutsläpp.

  Ur artikeln: ”Sverige har tagit på sig ett ansvar för att nå nära nollutsläpp. Industrin delar detta ansvar, men kan inte ensam driva utvecklingen. Det krävs statlig samverkan och styrning för att skapa förutsättningar för investeringar i produktion och marknader för fossilfria material.”

 5. Linnéa Svanström

  Styrelsen förstärks med SMC Automation

  Vid EEF:s årsmöte den 2 maj valdes Magnus Olsson till ny styrelseledamot i EEF:s styrelse. Magnus är konceptchef för Energy Savings på SMC Automation och kommer förstärka föreningen med stor kunskap inom industriautomation. EEF vill också passa på att tacka Anneli Kouthoofd och Ronald Åström, som avgår som styrelseledamöter, för deras engagemang och arbete för föreningens utveckling.

  Ökat fokus på energieffektiviseringar inom industrin

  Magnus Olsson har arbetat med industriautomation i mer än 20 år. Som medlem i EEF:s styrelse vill han bidra till ett ökat fokus på energieffektiviseringar inom industrin. Detta genom att få företag inom industrin att ställa krav på maximal energieffektivitet när de beställer utrustning och öka förståelsen för att de varje år kan spara både pengar och miljö om de genomför energieffektiviseringar. Men den största utmaningen är nog ändå att visa de företag som bygger maskiner för industrin att en energieffektiv maskin är ett bra sätt att vinna konkurrensfördelar. 

  – Jag brinner extra mycket för energibesparingar vilket blivit mer och mer av en hjärtefråga. Det handlar mycket om viljan att vara med och göra något för nästa generation samt mitt intresse för natur och miljö.  Jag har själv barn och det känns bra att vara med och bidra till något större, säger Magnus Olsson, Konceptchef Energy Saving på SMC Automation.

  SMC Automation

  SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter.

  Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik och tryckluft i sin produktion. SMC satsar stora resurser på hållbarhetsfrågor där en av de stora satsningarna är att använda tryckluft så energieffektivt som möjligt. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som snabbt ger goda effekter både i plånbok och för miljön.

  Magnus Olsson från SMC Automation ny styrelseledamot i EEF.

  Fakta:
  Namn: Magnus Olsson
  Bor: Älta, Stockholm
  Ålder: 45
  År på SMC: 8 år

  Kontakt: maol@smc.nu / 0708 602 063

  Gå till SMC Automations hemsida.

   

   

   

   

   

 6. Linnéa Svanström

  Världens viktigaste bränsle

  Noé van Hulst, Nederländernas ambassadör i OECD och ordförande IEA Governing Board, skriver om hur energieffektivisering är världens viktigaste bränsle för att nå klimatmålen i Parisavtalet. En tredjedel av världens energianvändning regleras idag av standarder och föreskrifter jämfört med bara 11 % år 2000. Han menar att flera länder har börjat upptäcka potentialen men att utvecklingen behöver gå fortare:

  ”A strong energy efficiency policy is vital to achieving the central policy goals of improving energy security and reducing CO2 emissions as well as air pollution in the most cost-effective way. More and more countries are discovering that the safest and the cleanest power plant is the one you don’t have to build thanks to higher energy efficiency.”

   

   

 7. Linnéa Svanström

  Belysningsutmaningen firar 1 år

  Vid firandet av 1-årsjubiléet för Belysningsutmaningen fick Gröna Lund besök av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Gröna Lund är en av 18 aktörer som hittills har antagit utmaningen om att göra åtaganden för energieffektiva belysningslösningar. 

  Adam Nilsson, energitekniker på Gröna Lund, berättar att det finns över 17 000 belysningspunkter hos dem och att de arbetar för fullt med att förbättra och byta ut:

  Som en del av vårt stora hållbarhetsarbete har vi under de senaste åren bytt ut över 70 procent av dem till energieffektiv belysning och planerar att byta ut resterande del. Utbytet har hittills resulterat i en halverad energi- och underhållskostnad för belysningen i vår park.

  I ett pressmeddelande från regeringen lyfter Ibrahim Baylan Belysningsutmaningen som ett exempel på hur energiomställningen kan användas till att skapa tillväxt och jobb. Ministerns förhoppning är att man genom konceptet kan hitta en form för hur det offentliga och privata kan arbeta tillsammans.

  Utöver Gröna Lund har även Coop, Coop Sverige AB, Elektroskandia, Göthes Järn AB, IKEA, Kungshamns EL AB, Löfbergs, OKQ8, Osram, Parans Solar Lighting AB, Philips Lighting, Retina, Sjöstadsföreningen, SLS-Light, Stockholm stad, SVK och Tre stiftelser antagit utmaningen. Dessutom ställer sig en rad aktörer bakom och stöttar utmaningen, däribland EEF.

  Adam Nilsson från Gröna Lund hoppas att ännu fler ansluter sig:

  Jag fick upp ögonen för Belysningsutmaningen på Energimyndighetens hemsida och anmälde oss direkt. Jag tycker det är viktigt och kul att lyfta fram ett gott exempel med förhoppning att det kan så ett frö hos flera som tar efter i arbetet mot en hållbar framtid.

  Om Belysningsutmaningen

  Belysningsutmaningen är en del av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades på klimatmötet i Paris 2015. Utmaningen syftar till att få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar på en global marknad och därigenom minska energianvändning och klimatpåverkan.

  Belysningsutmaningen är en nationell kraftsamling för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. I Sverige riktar sig utmaningen till företag, regioner, kommuner, civilsamhället och statliga aktörer.

  Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

   

 8. Linnéa Svanström

  Bra uppslutning på workshop om energitjänster hos EEF

   

  Nästan 20 leverantörer av energitjänster samlades för en halvdags workshop om kundbehov och affärsutveckling.

  EEF har via ett antal djupintervjuer tagit reda på hur olika kundgrupper (BRF, privata fastighetsägare, industriföretag och vissa lokalhyresgäster) önskar se erbjudanden om energieffektiva lösningar. Under workshopen presenterades intervjuresultat för att ge inspiration till affärsutveckling. Deltagarna fick sedan komma med idéer på erbjudanden för att möta kundbehov.

  Några synpunkter som kom upp under förmiddagen var:

  ”Vi är många myror som ska samarbeta och det gäller att hitta bra sätt för det”, sa en av deltagarna om hur vi ska möjliggöra fler och bättre energitjänster på marknaden.

  En annan kommentar som kom upp var att det behöver bli enklare juridik för att skriva avtal i energitjänsteprojekt.

  Läs mer om Projekt Energitjänster.

   

  Aktiv diskussion under workshopen.

  Linnéa Svanström, EEF, ger tips om vad kunden behöver.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Johan Sjölund, Isolereringsfirmornas förening If, efterfrågar ett bra kommunikationsverktyg för att underlätta samarbete mellan leverantörer.

 9. Linnéa Svanström

  Lyckat teknikseminarium i Borlänge

  EEF deltog på Energikontor Dalarnas och Länsstyrelsen Dalarnas Teknikseminarium i Borlänge den 3 maj. Det var en lyckad tillställning med massor av energitjänsteföretag som informerade en publik på 130 personer. Korta presentationer av energieffektiva lösningar med efterföljande frågor från publiken.

  ”Det känns som att dagen var lyckad och uppskattad av deltagarna, det här får vi göra om!” säger Mikael Gustafsson.

  Efter mötet ordnade EEF en kort träff med medlemmar och andra leverantörer på temat ”Hur genomföra fler energieffektiva åtgärder, för kundens bästa”.

1 2 3 36