Länkar

Nyheter och Analyser

Myndigheter

Branschorganisationer inom EEF

Intresseorganisationer och andra bra länkar

 • 100% förnybart är en sammanslutning av en rad aktörer som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor.
 • eceee är en fristående organisation med säte i Stockholm som bland annat ordnar en Summer Study (vanligtvis i södra Frankrike) vartannat år med inriktning på energieffektivisering
 • Elprisguiden listar elbolag och gör elprisjämförelser
 • Energibruket. Diskussioner om energieffektivisering
 • Energieffektiv.com Mötesplats för fördjupning inom energibesparande lösningar för fastighetsägare, industrier, installatörer och konsulter.
 • Energikontoren Sverige
 • EnergiRådgivarna förening för energirådgivare och konsulter på energiområdet med cirka 300 medlemmar
 • Energirådgivningen kostnadsfri och opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen
 • ENIG ett nätverk skapat för att främja energieffektivisering i svensk industri.
 • Fastighetsägarna organiserar 20000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar
 • Forum för Energieffektiva byggnader
 • Fuktcentrum vid Lunds Tekniska högskola
 • Föreningen Effekt. Sustainable Innovation AB ägs av en ideell förening ”Föreningen för Energieffektivisering (Effekt)”, med företag och organisationer som medlemmar. Stöder kommersialiseringsverksamhet.
 • Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och EEF
 • Greenpeace har räknat ut hur hög andel förnybar energi ditt elbolag säljer
 • IVL Kunskap professionella vidareutbildningar för dig som arbetar inom miljö och hållbar utveckling
 • Lampinfo senaste nytt om lågenergilampor och energisnål belysning
 • Passivhuscentrum
 • Slussen portal för företag inom kyla, vatten och avlopp, ventilation, värme, vvs
 • Svensk fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla
 • Sveriges Byggindustrier byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation
 • Svenska Värmepumpföreningen är en oberoende branschorganisation för värmepumpar
 • Swedisol
 • Vinnova

Kurser, vidareutbildning på energiområdet

 • Chalmers Område Energi erbjuder öppna kurser och företagsinterna program med sikte på framtidens hållbara energisystem.
 • Drivkraft , kurser och föreläsningar om solenergi till el och värme
 • EUU, Elbranschens kvalitetsutbildningar
 • IUC, Installatörernas Utbildningscentrum, har också kurser i energieffektivisering.
 • Kunskapscompaniet , yrkeshögskoleutbildning i energieffektivisering, 60 veckor, 300 YH-poäng
 • Mainsys erbjuder teknikutbildningar och flexibla distanskurser.
 • Seminar Design Group ordnar såväl grundkurser som fördjupningskurser i energieffektivisering för fastigheter.
 • STF Ingenjörsutbildning, grund- och vidareutbildningar på områden som el, energi och miljö.
 • Svensk Energideklarering ordnar kurser i kvalitetssäkring av byggnaders energibehov, metodisk energieffektivisering och praktisk energiberäkning.
 • Teknikutbildarna erbjuder teknikutbildningar och flexibla distanskurser.
 • Teknologisk institut, öppna kurser för tekniker och ingenjörer även i energieffektivisering