Butik – kartlägg och spara

Det finns oftast mycket att göra i en butik för att minska energikostnader och miljöpåverkan. Man behöver inte vara expert för att börja. Man tar ett steg i taget och genomför successivt allt mer genomgripande åtgärder.

I skriften Spara energi i din butik butiker_eef ger vi förslag på hur man kan analysera och planera sina energi­ effektiviseringsåtgärder.

Belysningen utgör en stor del av elanvändningen i en butik. Varor och produkter ska exponeras så tydligt som möjligt för kunderna. Men det är också här det finns stora möjligheter till besparingar – genom rätt val av ljuskällor och god planering av belysningen.

Enligt Boverket använder en butik (med lager) årligen i snitt 120 kWh/m2 för uppvärmning och varmvatten och 100 kWh/m2 för fastighetsel (el för drift av ventilation och belysning).

Ladda ner pdf