Energideklarationer och energikartläggning – nyheter och perspektiv

Kommentera

– Energideklarationerna kan användas för att främja energieffektivt byggande ur två perspektiv. Dels med fokus på åtgärdsförslagen med fastighetsägaren som primär målgrupp och dels med fokus på energiprestanda och klassning och då mer med konsumenten i fokus, konstaterade Erik Olsson som talade under rubriken Konsumentperspektiv på den årliga Energideklarationsdagen anordnad av Teknologisk Institut.

Mats Botvid, jurist på Boverket som arbetar med tillsyn, berättade att 530 000 byggnader har deklarerats sedan 2007. Fortfarande är cirka 100 000 byggnader inte deklarerade trots att detta skulle gjorts senast 2008.

Anders Pousette, från Energimyndigheten, informerade om den nya lagen Energikartläggning i stora företag som är en direkt följd av energieffektivitetsdirektivet, EED, för en ökad energieffektivitet enligt 2020-målen.

HSB:s energichef, Roland Jonsson, menar att det är väldigt viktigt att man som fastighetsägare sätter upp mål för sitt energieffektiviseringsarbete:
– Det är viktigt att man bestämmer vad man har för syfte med sitt arbete. Vill man spara kilowatt, minska koldioxidutsläppen, spara kronor, förbättra komforten eller kanske bara köpa ny häftig teknik?

Läs referat från seminariet här