Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

Kommentarer inaktiverade för Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi.
Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna användas för att ersätta fossil användning någon annanstans. EEF är kritiska till dessa ändringar och tycker att Europa borde leva upp till sitt eget budskap ”Efficiency First”.

I ett utdrag från EEFs synpunkter på revidering av direktiven EED och EPBD kommenteras förslagen som handlar om att förnybar energi kan räknas bort från energianvändningen:

Energieffektivisering genomförs inte enbart av klimatskäl. Energisäkerhet, bättre inomhusmiljö, ökad konkurrenskraft och lägre kostnader är några av övriga argument som finns. EED bör därför syfta till att effektivisera ALL energianvändning, inte bara användning av fossil energi. Vi är därför emot att förnybar energi till viss del får inräknas i målet om energieffektivisering. Varför slösa/överanvända förnybar energi? Det finns en alternativ användning som har större miljöfördelar än överanvändning. Vi har förstått att svenska regeringen stödjer förslaget att småskalig förnybar energi ska kunna tillgodoräknas. Detta betyder att sämre byggnader och system kan byggas om förnybar energi används. Vi emotsätter oss detta. Det är speciellt viktig nu när man i förslaget till EPBD vill utvidga begreppet till att inte bara omfatta energi på egna tomten utan även köpt förnybar energi. Följden av detta skulle bli att en svensk byggnad i ett område med 100% förnybar fjärrvärme kan uppföras utan energikrav.