EEF:s remissvar på EED, Energieffektiviseringsdirektivet

Kommentera

I sitt remissvar till Energieffektiviseringsdirektivet, som ska implementeras nästa år, för EEF fram flera argument för energieffektivisering. 

De viktigaste argumenten är:

1. Minskade kostnader (för fastighetsägare och samhället)

2. Ökad energisäkerhet

3. Miljö och klimat

4. Förbättrad inomhusmiljö

5. Utveckling av svenska företag för framtiden

EEF anser att dessa argument samlat ger oss starka skäl till att driva på energieffektiviseringen i Sverige på en betydligt högre nivå än idag, i all synnerhet som det finns en betydande ekonomiskt lönsam potential som inte tagits i anspråk.

Läs hela remissvaret här EED_implementering_remissvar_EEF