EEF på nätverksträff i Torsås

Kommentarer inaktiverade för EEF på nätverksträff i Torsås

EEF har nyligen träffat engagerade verkstadsindustrier som deltar i Energinät Blekinge. Nätverket drivs av Energikontor Sydost och är ett av de energieffektiviseringsnätverk som har startats upp under året och som ingår i Energimyndighetens satsning för energieffektivisering i små- och medelstora företag.

Besöket gav en bra inblick i hur industriföretag kan jobba för att bli mer energieffektiva.

– För vår del är det oerhört värdefullt att få ta del av företagens perspektiv kring energieffektivisering, säger Linnéa Svanström medarbetare i EEF.

– Förutom rundvandring i två verkstadslokaler fick vi lyssna till hur viktigt men också svårt det kan vara att driva igenom förändringar. Nätverkets energiexpert gav dessutom företagen bra tips på vad som är viktigt att tänka på vid en energikartläggning, berättar Linnéa Svanström.

Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.