Smarta produkter

 1. admin

  Utlysning: Statsinnovationer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

  Naturvårdverket, i samverkan med Energimyndigheten och Boverket, utlyser 17 miljoner kronor under 2017 i planeringsstöd för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling.

  Världens städer är i stora behov av innovationer för hållbara lösningar inom områden som energi, transportet, avfall, vatten, luft, byggande och buller när städer byggs, renoveras och förvaltas. En ny generation av avancerad miljöteknik behöver därför utvecklas och Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket utlyser därför stöd för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar.

  Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)

  Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad.

  Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås.

  Vem kan söka stöd?

  Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Bidrag kan sökas av enskild aktör. Det kan inte sökas av enskilda personer.

  Ansökan görs hos Naturvårdsverket senast den 28 februari kl. 15.00.

 2. admin

  Tävla om världens mest energismarta gatu- och industribelysning

  Den sjätte upplagan av den internationella tävlingen SEAD Global Efficiency Medal fokuserar på energieffektiv belysning inom gatubelysning och industribelysning. Fram till 12 februari har du chansen att delta i tävlingen om att vara det bästa alternativet på marknaden.

  Tävlingen delas upp i två kategorier (2) Hög- och låghöjdsarmaturer samt (2) Gatuarmaturer och avgörs i tre regioner (Europa, Indien och Nordamerika). Förutom vinnarna i varje kategori kommer alla godkända bidrag som lämnats in att bli omnämnda.

  – Genom SEAD Lighting Awards får tillverkare och importörer en drivkraft att utveckla och importera den mest energisnåla belysningen. Produkter som går betydligt längre än lagens krav. Målet är ny, innovativ teknik som snabbt når köparna och får spridning globalt säger Carl-Martin Johborg på Energimyndigheten.

  Läs mer om tävlingen och SEAD (Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative) här.

  Energimyndighetens arbete i SEAD-initiativet

  Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetsgrupper i det internationella initiativet Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD). Där är Sverige det drivande landet i EU för att ta fram underlag, genomföra verifikationsprovningar och genomföra prisceremonier.

 3. red

  Energisensorn Watty avslöjar energitjuvarna i våra hem

  Det finns i dag många produkter för att följa energianvändningen i hemmet. Det vanligaste sättet att samla in data är att läsa av blinkningarna från elmätaren med en optisk sensor. Det gör även KTH-avknoppningen Watty. Men medan konkurrenterna bara rapporterar den totala energiförbrukningen så talar Wattys mätare om vad varje enskild apparat i hemmet förbrukar.

  – En av våra testfamiljer upptäckte till exempel att värmepumpen var felinställd och kunde direkt spara 3 000 kronor om året, säger Hjalmar Nilsonne, vd på Watty.

  Företaget har precis dragit in tio miljoner i ny finansiering för att ta mätaren ut på marknaden. Produkten lanseras i betaversion senare i år till en begränsad skara kunder.

  Watty, som är en svensk energidatastartup, har säkrat 10 miljoner kronor i finansiering för att ta sin lösning för energibesparingar i hemmet till marknaden. Investeringen kommer från affärsänglar, finska energiteknikfonden Cleantech Invest och Energimyndigheten. Watty vann även nyligen Niklas Zennströms pris för hållbart entreprenörskap och kommer under 2015 vara del av Zennströms mentorprogram.

 4. red

  Smarta mätare fordrar smart hantering

  Vad är det som är smart med mätare och priser som gör det billigare att tvätta på natten? Den varianten har framförts av vår energiminister, men vi skall nog ha en brasklapp för att pressen tyckte att den vinkeln gav bättre rubrik än ett mera seriöst resonemang om hur kunderna får nytta av mätandet i sig.

  Ett initiativ från USAs energidepartement, kallat gröna knappen (Green Button) har ett betydligt bättre sätt att se på hur man skall hantera mätarinformationen med ett system som allows for the automatic transfer of data from a utility to a third party based on customer authorization.

  Detta skulle kunna ge kunderna en bättre service från t.ex. EnergiEffektiviseringsFöretag och andra som skulle kunna serva med:

  • Insight: entrepreneur-created web portals that can analyze energy usage and provide actionable tips;
  • Heating and Cooling: customized heating and cooling activities for savings and comfort;
  • Education: community and student energy-efficiency competitions;
  • Retrofits: improved decision-support tools to facilitate energy-efficiency retrofits;
  • Verification: measurement of energy-efficiency investments;
  • Real Estate: provision of energy costs for tenants and/or new home purchasers; and
  • Solar: optimize the size and cost-effectiveness of rooftop solar panels.

  Detta ligger som en möjlighet också i förlängningen av det nya energieffektiviseringsdirektivet och dess artiklar 7 samt 9-12, men som naturligtvis kan genomföras även utan sådant stöd. Om man vill.

  Skrivet av Hans Nilsson, 2012-10-01 fourfact.se

 5. admin

  Knycer är Årets framtidsföretag 2012

  Företaget Knycer utsågs till Årets framtidsföretag 2012 på EEF:s årsmöte den 14 maj. Knycer tillverkar energisnåla torkskåp som torkar utan värme!

  – Vi är otroligt glada och stolta över utnämningen. Att EEF utser oss till Årets Framtidsföretag är en bekräftelse på att tiden är mogen för nytänkande när det gäller tvätt- och klädhantering, både på våra förskolor och i våra hem.
  – Här finns massor av såväl energi som pengar att spara – både i Sverige och  internationellt, sade en glad Monica Hallworth, vd på Knycer vid prisutdelningen.

  Knycer som tillverkar energieffektiva torkskåp utsågs till Årets framtidsföretag 2012 av EEF

  Här är EEF:s motivering till att utse Knycer till Årets framtidsföretag 2012:

  Världens resurser är inte oändliga. Inte heller energitillgångarna. Effektivare energianvändning är därför ett måste i alla lägen. Inte minst i våra enkla och mycket vardagliga bestyr. Det är inte ”rocket science” vi behöver så mycket som sunt och eftertänksamt förnuft.

  Det finns många tekniska lösningar som är till nytta för kunden (och energin) om man bara hanterar apparaterna på det sätt som konstruktören fokuserat sig på. De tenderar att låsa användaren i ett beteende som kanske inte alltid är det bästa. De är inte flexibla.

  Knycer har med sitt torkskåp med avfuktare istället för uppvärmning visat just hur förnuft och flexibilitet kan få plats i vår vardag. Genom att sammanföra torkskåp och avfuktning på samma plats skapade Knycer förutsättningen för att den bättre tekniken skulle kunna utnyttjas i den lilla skalan.

  Deras design innebär dessutom att man inte är låst vid den tekniska grundlösningen – om vädret så tillåter rullar man ut torkställningen i solen och låter tvätten lufttorka istället. Vilket är ännu mer energieffektivt!

  Därför anser EEF att Knycer är årets framtidsföretag 2012.