Aktiviteter

 1. Linnéa Svanström

  Bra uppslutning på workshop om energitjänster hos EEF

   

  Nästan 20 leverantörer av energitjänster samlades för en halvdags workshop om kundbehov och affärsutveckling.

  EEF har via ett antal djupintervjuer tagit reda på hur olika kundgrupper (BRF, privata fastighetsägare, industriföretag och vissa lokalhyresgäster) önskar se erbjudanden om energieffektiva lösningar. Under workshopen presenterades intervjuresultat för att ge inspiration till affärsutveckling. Deltagarna fick sedan komma med idéer på erbjudanden för att möta kundbehov.

  Några synpunkter som kom upp under förmiddagen var:

  ”Vi är många myror som ska samarbeta och det gäller att hitta bra sätt för det”, sa en av deltagarna om hur vi ska möjliggöra fler och bättre energitjänster på marknaden.

  En annan kommentar som kom upp var att det behöver bli enklare juridik för att skriva avtal i energitjänsteprojekt.

  Läs mer om Projekt Energitjänster.

   

  Aktiv diskussion under workshopen.

  Linnéa Svanström, EEF, ger tips om vad kunden behöver.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Johan Sjölund, Isolereringsfirmornas förening If, efterfrågar ett bra kommunikationsverktyg för att underlätta samarbete mellan leverantörer.

 2. Linnéa Svanström

  Lyckat teknikseminarium i Borlänge

  EEF deltog på Energikontor Dalarnas och Länsstyrelsen Dalarnas Teknikseminarium i Borlänge den 3 maj. Det var en lyckad tillställning med massor av energitjänsteföretag som informerade en publik på 130 personer. Korta presentationer av energieffektiva lösningar med efterföljande frågor från publiken.

  ”Det känns som att dagen var lyckad och uppskattad av deltagarna, det här får vi göra om!” säger Mikael Gustafsson.

  Efter mötet ordnade EEF en kort träff med medlemmar och andra leverantörer på temat ”Hur genomföra fler energieffektiva åtgärder, för kundens bästa”.

 3. Linnéa Svanström

  Populärt studiebesök vid Valla torg

  I samband med EEF:s och EnergiRådgivarnas respektive årsmöten den 2 maj arrangerades ett studiebesök vid ombyggnationen av flerbostadshusen vid Valla torg i Årsta, Stockholm. Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. I projektet kommer drygt 300 lägenheter renoveras och få ny teknik och smart lösningar installerade. Byggnationen startade 2016 och pågår till 2018.

   

  Lisa Enarsson från Stockholms Stad visar projektet ”Grow Smarter”

  Peter Andersson från Veolia visar att energieffektvisering kan göras i både K-märkt, miljonprograms- och ny bebyggelse samt att det fordrar både ny teknik och beteendeförändringar.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Läs mer om Grow Smarter där Stockholm, Barcelona och Köln samarbetar för att utveckla morgondagens smarta städer.

  Under besöket berättade Stockholms stad, Stockholmshem, Skanska och Veolia om ombyggnadsprojektet. En rundvandring gjordes och deltagarna fick bland annat se hur 4-glasfönster och maximal bullerdämpning kan uppnås.

  Test med 4-glas fönster med låga U-värden och maxad bullerdämpning i bebyggelse när de täta trafiksystemen.

  Nya luftintag som ger bättre värmedistribution inomhus.

  Fascinerade åhörare från FSE och EEF.

 4. red

  Julmingel med panelsamtal om energieffektivisering

  EEF och EnergiRådgivarnas traditionsenliga julmingel innehöll även i år både glögg, kola, knäck, tomtar och panelsamtal – förutom välmeriterade Årets framtidsföretag och Årets energirådgivare.

  dsc_0010dsc_0008

   

   

   

   

   


  Först ut på scenen var Anneli Kouthoofd
  , vd Isoleringsfirmornas förening och Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Birgitta Govén, Energirådgivarna och Lotta Bångens, EEF samtalade med dem om energieffektivisering och hållbart byggande. Branschen vill se mer från politiken.

  – Varför inte ställa högre krav vid offentlig upphandling? undrade Anneli Kouthoofd.

  Alf Karlsson kontrade med att de är öppna för dialog och behöver få in synpunkter från oss som arbetar ute i branschen.

  Fler bostäder behövs, kanske mer yta kan tillkomma genom omflyttningar och regler som förenklar detta. En genomsnittlig 65-åring har över 100 kvm bostadsyta, berättade Alf Karlsson. Kanske ett nytt sätt att se på hur bostadsfrågan kan lösas?

  dsc_0019

  I det andra samtalet under kvällen diskuterade vi vad som händer efter ratificeringen av Parisavtalet och uppföljningen i Marrakech. Denna gång var Christoffer Nelson, Miljö- och energidepartementet (förhandlare under COP22 i Marrakech), Peter Bennich, Energimyndigheten, Nina Ekelund, Haga-initiativet, Daniel Engström, Fores, och Hans Nilsson, EEF/Fourfact på scenen.

  – Marrakech var ett tråkigt möte, inledde Christoffer Nelson.

  Men vi som lyssnade förstod snart att det var precis så det skulle vara. I Marrakech diskuterades HUR beräkningar ska göras för att visa på klimateffekter. Det var inget medialt möte för att påverka. Över 35 beslut togs, men svårt att idag säga hur dessa påverkar energieffektiviseringen i Sverige konkret.

  Peter Bennich menade att energieffektivisering är viktigt i klimatdebatten och att vi nu måste börja berätta ”energieffektiviseringens positiva historia”.

  Nina Ekelund tryckte på branschen viktiga roll. – Branschen måste visa vad som går att göra, företagen måste ta sitt ansvar och först då kommer politiker att ta de beslut som behövs. Företagens viktiga roll delades med Daniel Engström.

  – Energieffektivisering och förnybart är tvillingar, menade Hans Nilsson. Båda behövs för att klara klimatet, MEN energieffektivisering måste komma först. Annars klarar vi inte klimatet!

  dsc_0111Panelen funderar över frågan vilken julklapp de skulle dela ut om de var Tomten för en dag. Klurigt ser det ut som.

   

 5. red

  Allt fler blir medlemmar i EEF

  På god väg mot 80! EEF:s medlemsantal ökar och vi vill passa på att välkomna våra senaste medlemstillskott:

  Majornas Energi- och miljökonsult AB
  Power Saver Norden
  Nordisk Energioptimering
  Eco Services Group
  OCO Nordic
  Silvent
  Umeå Energi/energieffektivisering
  Systemtext

  Du hittar alla våra medlemmar här

   

 6. red

  Är energieffektivisering lönsamt?

  Är energieffektivisering verkligen lönsamt? Hur mycket energieffektivisering har samhället råd med? Är det samhällsekonomin eller resurstillgångarna som sätter gränsen? Det är några av de frågor som väckts när Sverige nu ska besluta om ett mål för energieffektivisering.

  – Vi har idag sänt denna skrivelse till Energikommissionen som en reaktion på att man gör ständiga analyser av det samhällsekonomiska ”gränsvärdet” för effektivisering. Vi menar att den gränsen är diffus och befinner sig i ständig förflyttning uppåt. Vi befinner oss långt under den optimala/maximala nivån och det vore viktigare att ägna sig åt att finna ut hur acceptansen för ”de lågt hängande frukterna” skall ökas, säger Hans Nilsson, ordförande i EEF.

  ”De utredningar som presenterats för Energikommissionen har en snäv och statisk bedömning av potentialen för energieffektivisering och tar bland annat inte hänsyn till den teknikutveckling vi alla ser.

  Om Sverige vill ta rollen som internationell förespråkare för energieffektivisering och dra nytta av de industriella fördelar det ger, krävs ett ambitiöst mål som är minst i nivå med det som IEA förordar”, skriver EEF i sin inlaga till Energikommissionen.

 7. red

  EEF i IEA-möte om hur marknader för energieffektivisering kan främjas

  EEF:s Lotta Bångens och Hans Nilsson slår följe med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan när han presenterar Sveriges satsning på energieffektivisering vid en internationell konferens 14 oktober i Paris anordnad av IEA (International Energy Agency).

  EEF deltar som svensk branschorganisation för energieffektivisering och anser att:

  • En utmanande hemmamarknad för energieffektivisering är nödvändig för att lyckas med exportsatsningar

  • Offentliga sektorns enorma kraft som upphandlare och kravställare måste utnyttjas

  • Nationella ambitiösa mål för energieffektivisering är avgörande för trovärdigheten

  • Skapa engagemang hos marknadens aktörer ger ringar på vattnet och accelererar utvecklingen

  • Bättre affärsmodeller hos energieffektiviseringsföretag leder till fler genomförda åtgärder

  Mer information, Lotta Bångens, vd EEF, 070-343 92 12

  Länk till pressmeddelande från regeringen om evenemanget

  eef_baylan

  På IEA-mötet i Paris deklarerar energiminister Baylan att ”energieffektivisering kommer att vara högst på agendan de närmaste åren”.
  EEF deltar på samma möte med input om vad som behöver göras för att få energieffektivisering att verkligen hända.
  Förhoppningsvis startskott på ett gott samarbete.

 8. red

  Luncha med EEF på Elmässan!

  EEF bjuder på lunch på Elmässan i Kista onsdag den 19 oktober kl 11.30! Då berättar vi hur EEF tillsammans med Energimyndigheten jobbar på att förbättra olika energieffektiviseringsprojekt, hur affärslösningar gör att beställarna hittar till just ditt företag, och om den branschauktorisation som är under utveckling.

  Välkomna!

  Registrera dig här!

 9. red

  Sågverksmöte i Klippan

  –Energieffektivisering är ett konstant pågående arbete, en process som kräver utveckling och nytänkande, framhöll Anders Persson på Gyllsjö Träindustri, när han guidade nätverksdeltagarna från EESiSyd runt i fabriken i slutet av september.

  Gyllsjö Träindustri tillverkar EUR-pallar, från timmer till färdig pall. För att göra pallarna så lätta som möjligt torkas träet noggrant i någon av företagets torkar, vilka står för hela 80 procent av företagets energiförbrukning.

  – Nätverksdeltagarna diskuterade olika typer av torktekniker, möjligheterna att återvinna spillvärme och vikten av att använda LCC-beräkningar vid investeringsbeslut, berättar Linnéa Svanström, projektledare på EEF, som deltog på sågverksträffen.

  Nätverksmedlemmarna fokuserade under sin andra mötesdag i Klippan på diskussioner om energipolicy, prioriteringar av åtgärder, planering och aspekter att tänka på inför en energikartläggning.

  Läs mer om mötet här

  Lite bilder från Gyllsjö Träindustri nedan. Klicka på bilden om du vill se dem i större format. Foto: Linnéa Svanström.

  2016-09-28-13-43-38

   

   

   

   

   

   

  2016-09-28-13-54-30

   

   

   

   

   

   

  2016-09-28-14-14-56

   

   

   

   

   

   

   

   

 10. red

  EEF på nätverksträff i Torsås

  EEF har nyligen träffat engagerade verkstadsindustrier som deltar i Energinät Blekinge. Nätverket drivs av Energikontor Sydost och är ett av de energieffektiviseringsnätverk som har startats upp under året och som ingår i Energimyndighetens satsning för energieffektivisering i små- och medelstora företag.

  Besöket gav en bra inblick i hur industriföretag kan jobba för att bli mer energieffektiva.

  – För vår del är det oerhört värdefullt att få ta del av företagens perspektiv kring energieffektivisering, säger Linnéa Svanström medarbetare i EEF.

  – Förutom rundvandring i två verkstadslokaler fick vi lyssna till hur viktigt men också svårt det kan vara att driva igenom förändringar. Nätverkets energiexpert gav dessutom företagen bra tips på vad som är viktigt att tänka på vid en energikartläggning, berättar Linnéa Svanström.

  Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.