Utveckla ditt företag – bli medlem i EEF!

Svensk industri och svenska fastighetsägare behöver hjälp att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Företag som arbetar med energieffektivisering kan genom ett medlemskap i EEF få kompetensutveckling, fakta och det nödvändiga nätverket för att hitta och konkurrera om framtidens affärer.

EEF arbetar för att utveckla nya affärsmodeller som förenklar upphandlingen för energianvändarna. Vi hoppas att även ditt företag ska ansluta sig till EEF och medverka till att energieffektiviseringen tar ett stort kliv framåt i Sverige.

EEF har för avsikt att bli en branschorganisation för företag som erbjuder energitjänster.

Tillsammans skapar vi ett starkt erbjudande! Bli medlem du också!

Vill du veta mer?

Lotta Bångens, VD
E-post: lotta.bangens@eef.se
Tel: 070-343 92 12

Hans Nilsson, Ordförande
E-post: hans@fourfact.se
Tel: 070-237 08 62

Postadress: EEF, Box 17154, 104 62 Stockholm
E-post: info@eef.se

Bli medlem

Steg 1 av 2

50%

Våra medlemmar