”50% effektivare energianvändning” – fem partier överens om framtida mål!

Kommentarer inaktiverade för ”50% effektivare energianvändning” – fem partier överens om framtida mål!

År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen kommit överens om med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
– Det är ett stort steg framåt att nu ha fem partier, och därmed riksdagsmajoritet, för ambitiösare politik för energieffektivisering, kommenterar EEF:s ordförande Hans Nilsson.

Länk till överenskommelsen om effektivare energianvändning

Överenskommelsen om 50 % effektivare energianvändningen till 2030 jämfört med 2005 är ett ”intensitetsmål” (räknat som energianvändning i förhållande till BNP) och är i linje med det som EEF har föreslagit (minst 40% med 2014 som basår).

Det nya svenska målet är en klar ambitionshöjning i förhållande till vad som tidigare gällt och det är glädjande att det finns politiskt samförstånd över blockgränserna för att göra målet till verklighet.

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning som finns på marknaden, men som inte tillräckligt uppmärksammats och utnyttjats är det nya målet en bekräftelse och uppmaning, fortsätter Hans Nilsson.

Beslutet innehåller även utveckling av sektorsstrategier i samarbete med olika branscher. Dessa samarbeten tror EEF kan vara starka verktyg för att få igång energieffektivisering med de specifika förutsättningar som gäller för varje bransch. EEF, som samlar företag som säljer energieffektivisering, vill göra det enklare att köpa energieffektivisering och tror att överenskommelsen nu kan sporra företagen till nya innovationer i både teknik och affärsmodeller.